Formulier:Elementtype

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is het formulier "Elementtype". Met dit formulier kunnen nieuwe elementtypen ingevoerd en bestaande elementtypen gewijzigd worden.


Gebruik dit formulier niet direct maar altijd via een link vanaf de kennismodellenbeheerpagina of vanaf de overzichtspagina van een kennismodel. Bij aanroepen van dit formulier kan het beoogde kennismodel worden doorgegeven als parameter in de URL.


Releasenotes

Versie: v2.05

  • [NEW][BCY] Toegevoegd is de optie om elementen van een bepaald elementtype automatisch in de semantic glossary op te nemen.

Versie: v2.03

  • [CHG][BCY] Kleine opmaakverbeteringen zonder impact in de wikicode gedaan.

Versie: v2.00

  • [CHG][BCY] Kleine doelmatigheidsverbeteringen zonder impact in de wikicode gedaan.
  • [CHG][BCY] Invoerveld elementtypemenusort is verwijderd n.a.v. schrappen onderdeel navigatiemenu.

Versie: v0.91

  • [CHG][BCY] Veld 'toon in menu' is vervallen.

Versie: v0.90

  • [NEW][BCY] Velden 'opmaaksjabloon', 'bron' en 'verwijzing' zijn toegevoegd.
  • [NEW][BCY] Veld 'toon in menu' toegevoegd voor een sorteersleutel die gebruikt wordt om de volgorde van elementtypen in het navigatiemenu te bepalen.


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen