GA kaders

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat de kaders - wetgeving, regelgeving, beleidskaders e.d. - die toegepast worden bij de uitwerking van de GDI-Architectuur (GA).

De kaders zijn ook relevant voor partijen die willen gebruikmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

GA algemeen[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)ActueelEuropese Unie2018-05-25Europese verordening die Nederland heeft verwerkt in UAVG (Uitvoeringswet AVG).
Algemene Wet BestuursrechtActueelRijksoverheid1992-06-04Algemene regels over de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten.
Besluit verwerking persoonsgegevens GDIActueelOverheid2016-05-17Besluit verwerking persoonsgegevens Generieke Digitale Infrastructuur
Brede maatschappelijke heroverweging (BMH)ActueelInspectie der Rijksfinanciën2020-04-20Onderzoek naar effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke gevolgen daarvan.
CybersecuritywetActueelMinisterie van Justitie en Veiligheid2018-10-17Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (cybersecuritywet).
Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-productenActueelEconomische Zaken2008-11-23Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten (pas-toe-of-leg-uit lijst Forum standaardisatie).
Werk aan UitvoeringActueelMinisterie van Sociale Zaken2021-03-05Rapporten over de problemen bij uitvoeringsorganisaties van de (Rijks)overheid bij de dienstverlening aan de burger
Wet Digitale OverheidActueelTweede Kamer2020-02-18Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)
Wet open overheid (Woo)ActueelOverheid2022-05-01Wet om overheidsinformatie transparant, vindbaar, uitwisselbaar, ontsluitbaar en archiveerbaar te maken.

GA domein Toegang[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
BW3 VermogensrechtActueelNederlandse staat1838-10-01Burgerlijk wetboek, boek 3: vermogensrecht
Instellingsbesluit elektronische toegangsdienstenActueelMinisterie van Economisch Zaken2015-04-15Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten (eHerkenning)
Instellingsbesluit toezicht op het ETD stelselActueelMinisterie van Economisch Zaken2016-04-14Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor toezicht op het ETD stelsel (eHerkenning)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummerRijksoverheid2007-07-21
eIDAS-verordeningActueelEuropese Unie2014-07-23eIDAS staat voor 'Electronic Identities And Trust Services'. Het is een Europese verordening over begrippen, digitale identiteiten van burgers, betrouwbaarheidsniveaus en het onderlinge gebruik van digitale infrastructuren, waardoor Europese burgers en bedrijven met hun eigen nationale toegangsmiddel kunnen inloggen bij publieke dienstverleners van de andere Europese lidstaten.

GA domein Interactie[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
BekendmakingswetActueelOverheid1988-02-04Regeling m.b.t. het uitgeven en publiceren van wetten, regelingen e.d.
Dienstenbesluit centraal loketActueelOverheid2009-11-26Regels ter uitvoering van de Dienstenwet m.b.t. het centraal loket
DienstenwetActueelNederlandse staat2009-11-12Implementatie van EU-regeling m.b.t. het verkeer van diensten op de interne markt.
EU-richtlijn toegankelijkheid overheidswebsitesActueelEuropese parlement en raad2016-10-26EU-regeling inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
Overheidsbrede interactiestrategieActueelOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2019-06-27Denkraam die overheidsorganisaties kunnen gebruiken bij het nadenken over/ vaststellen van eigen interactiestrategieën.
Position paper berichtenverkeerConceptOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2021-01-20Beleidsuitwerking voor de korte termijn van het berichtenstelsel (programma FBS)
Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.ActueelOverheid2010-02-10In deze regeling staat welke procedures onder de Dienstenwet vallen.
Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheidActueelOverheid2018-05-03Tijdelijke regels voor de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
Wet Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer (WMEBV)ConceptOverheid2023-01-01Wetsaanpassing die burgers het recht geeft om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden.
Wet elektronische handtekeningenActueelNederlandse staat2003-05-08juridisch kader voor elektronische handtekeningen
Wet op de Kamer van KoophandelActueelOverheid2013-11-25Regels omtrent de Kamer van Koophandel

GA domein Gegevensuitwisseling[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
Besluit Digipoort voor e-facturerenActueelEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie2010-11-05Besluit aansluiten ministeries op Digipoort voor e-factureren
EU-richtlijn e-facturerenActueelEuropese parlement en raad2014-04-16EU-richtlijn inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten
Position paper over basisregistratiesActueelOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2020-01-23Position Paper Basisregistraties van VNG.
Stelselarchitectuur van het HedenActueelBZK2021-08-20Beschrijving van de huidige architectuur van het Stelsel van Basisregistraties
Toekomstbeeld Stelsel van BasisregistratiesActueelOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2021-12-16Visie van een federatief datastelsel dat basisregistraties en andere registraties omvat.
Wet hergebruik van overheidsinformatieActueelOverheid2014-06-24Wet hergebruik van overheidsinformatie

GA domein Infrastructuur[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
ArchiefbesluitActueelOverheid2013-01-01Uitvoeringsregeling van de Archiefwet (meer gedetailleerde regels).
ArchiefregelingActueel2014-01-01Verdere detaillering van de Archiefwet m.n. voor duurzaamheid, ordening & toegang en archiefruimtes & bewaarplaatsen.
ArchiefwetActueelNederlandse staat2015-07-18De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart.
Modernisering ArchiefwetConceptOverheid2021-11-18Voorstel aan TK Archiefwet 2021 met toelichting

Csv[bewerken]

csv van de resultaten van de tabellen hierboven

Alle NORA kaders[bewerken]

Er bestaat ook een overzicht van alle andere kaders die op NORA zijn gepubliceerd.