GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenBeschrijving

GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelsel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V. Deze bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe 'persoonslijst' naar GBA-V zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de BRP.

Informatie

http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/GBA_V

Opdrachtgever

Realiseert

BRP (Basisregistratie Personen)

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGemeten op
DigikoppelingGBA-V en BV-BSN maken gebruik van een eigen protocol zoals omschreven in het Logisch Ontwerp 3.8. Voor de berichtendienst wordt gebruik gemaakt van het X.400 protocol. Er zijn plannen om voor de BRP (basisregistratie personen) gebruik te gaan maken van Digikoppeling. Dit geldt niet voor de BV-BSN. Gebruik van de voorziening verloopt via besloten netwerken, meer specifiek en voornamelijk Gemnet.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201411 december 2014
DigikoppelingGebruik van de voorzieningen verlopen via besloten netwerken, meer specifiek en voornamelijk Gemnet. Er ligt een integraal plan om in 2016 alle registers van RvIG te ontsluiten op digikoppeling.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
IPv6 en IPv4De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4 adressen via Gemnet. Het is nog niet bekend wanneer er met het ontsluiten op IPv6 zal worden begonnen. Hier ligt een afhankelijkheid met de Gemnet transitie.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
IPv6 en IPv4De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4-adressen via Gemnet.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201411 december 2014
NEN-ISO/IEC 27001De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
BPR heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden jaarlijks audits op gedaan.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201411 december 2014
NEN-ISO/IEC 27002De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een beveiligingsplan op basis van de BIR. Hier worden externe audits op gedaan. Er is een In Control Verklaring (ICV) aanwezig.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
StUFBRP heeft aangegeven te kiezen voor eenduidige gegevensuitwisseling en dus geen aparte koppelvlakken te ontwikkelen voor gemeenten.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201411 december 2014
StUFDe voorziening spreekt de WSI standaard XML/SOAP met haar gebruikers.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015
TLSDe voorziening ondersteunt zowel TLS 1.2, 1.1 als 1.0.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 201516 december 2015

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden