GDI-Architectuur (GA)/Generieke functies opnemen in NORA

Uit NORA Online
< GDI-Architectuur (GA)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Kennismodel snel herhaald[bewerken]

Versimpelde weergave van het kennismodel in ArchiMate

Zie het volledige kennismodel op: Kennismodel NORA/GDI-Architectuur (GA)

Generieke functie toevoegen[bewerken]

Aanmaken:

 • Ga naar de pagina van het elementtype: Generieke functie. type de naam in en kies voor aanmaken.
 • Vul de velden in zover mogelijk.
  • Vul bij bron in, uit welk overleg overleg/document een functionaliteit komt. Bij voorbeeld: "GA werkgroep I&A2"
  • Geef Status actualiteit in ieder geval op.

Verwijzen vanaf andere pagina's: vanaf een Standaard, Afspraak of Bouwsteen (en voorlopig nog Voorziening) kan je verwijzen naar een Generieke functie (bv: 'Standaard is gerelateerd aan Generieke functie')

 • Ga naar de pagina van het gewenste elementtype (zie vorige regel).
 • Zoek het element op dat de relatie heeft, ga naar die pagina en druk op bewerken. Als dat element nog geen pagina heeft, maak dan een nieuwe aan.
 • Pas zo gewenst de eigenschappen aan
 • Geef relatie aan naar de Generieke functie:
  • Bij Standaard: Is gerelateerd aan Generieke Functionaliteit.
  • Bij Bouwsteen: Realiseert Generieke Functionaliteit.
  • Bij Afspraak: Realiseert Generieke Functionaliteit.
 • Zet bij vrije tekst: [[Categorie:GDI-Architectuur (GA)]]

Afspraak toevoegen[bewerken]

Aanmaken:

 • Ga naar de pagina van het elementtype: Afspraak.
 • Scroll omlaag en klik op Maak Afspraak
 • Vul de velden in zover mogelijk, beginnend met de naam van de Afspraak.
  • Vul bij bron in, uit welk overleg overleg/document een afspraak komt. Bij voorbeeld: "GA werkgroep I&A2"
  • Geef Status actualiteit in ieder geval op.
 • Geef relaties op naar andere pagina's:
  • Realiseert: Generieke functie
  • Is gerelateerd aan: Standaard
  • Is gerelateerd aan: Bouwsteen
  • Zet bij vrije tekst: [[Categorie:GDI-Architectuur (GA)]]

GA-principe toevoegen[bewerken]

Gebruik bovenstaande proces maar dan voor Themaprincipe

 • Kies bij 'Is onderdeel van' voor: 'GDI-Architectuur (GA)'

Bron toevoegen (GA-document)[bewerken]

Gebruik bovenstaande proces maar dan voor Bron

 • Kies bij 'Is onderdeel van' voor: 'GDI-Architectuur (GA)'
 • Brontype: Notitie

Overzichten van gemaakte elementen[bewerken]

Generieke functie[bewerken]

 Status actualiteit
(Her)ontwerpen van een dienstConcept
Aanbieden en afnemen van datadienstenActueel
Aansluiting op voorzieningen voor gegevensuitwisselingUitgefaseerd
AuthenticerenActueel
Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdhedenActueel
Behoeften-inventarisatieConcept
Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgersConcept
Bevoegdhedenbeheer (Generieke Functie)Uitgefaseerd
Bewerken van dataActueel
Bieden van correctiemogelijkhedenConcept
Bieden van een democratisch verkiezingsprocesConcept
Bieden van een overzicht van de diensten van de overheidConcept
Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordigingActueel
Diensten leveren volgens de afsprakenConcept
Digitaal datatransport (connectiviteit)Actueel
Faciliteren van eenmalig inloggenUitgefaseerd
GDI-Architectuur (Generieke Functie)Actueel
Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdhedenActueel
Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)Concept
Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregistersUitgefaseerd
... meer resultaten

Gekoppeld aan generieke functionaliteiten[bewerken]

 ElementtypeIs gerelateerd aanRealiseertStatus actualiteitElementtype
(Her)ontwerpen van een dienstGenerieke functieDiensten leveren volgens de afsprakenConceptGenerieke functie
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)BeleidskaderGDI-Architectuur (Generieke Functie)ActueelBeleidskader
Aanbieden en afnemen van datadienstenGenerieke functieGegevensuitwisseling (Generieke Functie)ActueelGenerieke functie
Algemene Wet BestuursrechtBronGDI-Architectuur (Generieke Functie)ActueelBron
ArchiefbesluitBronDuurzame Toegankelijkheid
Infrastructuur
ActueelBron
ArchiefregelingBronDuurzame Toegankelijkheid
Infrastructuur
ActueelBron
ArchiefwetBronDuurzame Toegankelijkheid
Infrastructuur
ActueelBron
AuthenticerenGenerieke functieIdentificatie en authenticatieActueelGenerieke functie
BW3 VermogensrechtBronMachtigen en vertegenwoordigenActueelBron
Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdhedenGenerieke functieMachtigen en vertegenwoordigenActueelGenerieke functie
BekendmakingswetBronInteractieActueelBron
Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgersGenerieke functieInteractieConceptGenerieke functie
Besluit Digipoort voor e-facturerenBronGegevensuitwisseling (Generieke Functie)ActueelBron
Besluit verwerking persoonsgegevens GDIBronGDI-Architectuur (Generieke Functie)ActueelBron
Bewerken van dataGenerieke functieGegevensuitwisseling (Generieke Functie)ActueelGenerieke functie
Bieden van correctiemogelijkhedenGenerieke functieDiensten leveren volgens de afspraken
(Her)ontwerpen van een dienst
ConceptGenerieke functie
Brede maatschappelijke heroverweging (BMH)BronGDI-Architectuur (Generieke Functie)ActueelBron
CybersecuritywetBeleidskaderGDI-Architectuur (Generieke Functie)ActueelBeleidskader
Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordigingGenerieke functieMachtigen en vertegenwoordigenActueelGenerieke functie
Diensten leveren volgens de afsprakenGenerieke functieSturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverleningConceptGenerieke functie
... meer resultaten

Afspraken binnen GA[bewerken]

 Status actualiteit
Voorbeeld-afspraakConcept

GA-principes[bewerken]

GA-documenten (bronnen)[bewerken]

Imagemap voorpagina GA[bewerken]

Er is een doorklikbare plaat. Je kunt die plaat bewerken op de pagina GDI-Architectuur (GA)/Imagemap. Deze plaat is ingevoegd op de voorpagina Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GA) door de volgende regel code op de juiste plek te zetten:

{{:GDI-Architectuur (GA)/Imagemap}}

Paginanaam versus titel, en hernoemen van paginanaam[bewerken]

De titel van de pagina is wat je bovenaan de inhoud van de pagina ziet. De paginanaam is het deel van de URL na noraonline.nl/wiki/. Normaal is de titel gelijk aan de paginanaam, tenzij je in het formulier van een pagina een uitgebreidere titel opgeeft. De paginanaam moet uniek en kort zijn en herkenbaar in de hele context van NORA. De titel mag een beetje afwijken, bij voorbeeld als hij langer is, bijzondere tekens bevat, of níet begint met een hoofdletter (zoals 'iPad'). In dat geval kan je handmatig een titel invullen.

Als je de pagina wil hernoemen, ga je naar 'Meer' (rechtbsoven de pagina) en kies je voor 'hernoemen'.