GEBORA (GEBouwde Omgeving Referentie Architectuur)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Martijn van Glabbeek martijn.vanglabbeek@digigo.nu
Status
Concept
Digigo en het programma DSGO werken aan een referentie architectuur voor de gebouwde omgeving: GEBORA. Deze moet in 2023 vorm en inhoud krijgen.
Beheerder
DigiGO.nu
Uitleg architecturen
Zie NORA Familie


Beschrijving

GEBORA staat voor GEBouwde Omgeving Referentie Architectuur.

Deze architectuur beschrijft de manier van werken in de gebouwde omgeving. Daartoe is een ketenbenadering gekozen: de waardeketen vormt het hoogste niveau van beschrijving in de organisatielaag. We onderkennen vooralsnog 6 ketens: (1) registreren, vergunning, toezicht houden en handhaven (2) eigendom en gebruiksrechten (3) plannen, ontwerpen en realiseren (4) beheren en instandhouden (5) exploiteren en gebruiken en (6) inwinnen, produceren, opslaan, verkopen en transporteren van producten, materieel, materiaal en medewerkers.

Deze referentie architectuur is anders dan veel andere referentie architecturen, omdat deze de werking van een gehele sector beschrijft. Deze referentie architectuur legt meer nadruk op de processen en interacties tussen de organisaties en minder op de interne werking hiervan.

Belangrijke aspecten in de GEBORA zijn de verschillende stakeholders en actoren in de sector en hun belangen en doelstellingen. Deze zijn input voor de waardeketens en de uitkomsten die deze opleveren. Verder zal er veel aandacht zijn voor standaarden en de impact van wet- en regelgeving in de grondslagenlaag.

Documentatie

Het doel van Digigo en DSGO: Samen digitaal optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee we de Gebouwde Omgeving versneld digitaliseren.

Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data en digitale systemen. De samenhang daartussen ontbreekt nog vaak. De systemen ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dat is inefficiënt en staat innovatie in de weg terwijl de opgaven van de branche fors zijn.

Contact

Martijn van Glabbeek martijn.vanglabbeek@digigo.nu

Afbakening en raakvlakken

Relevant binnen

Domein Bouwen wonen en leefomgeving,

Gerelateerd aan:

CORA (COrporatie Referentie Architectuur), GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)