GIS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Een Geografisch InformatieSysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Bron: Wikipedia
Vastgesteld in:Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Zie ook:Geo-informatie Definitie uit: wikipedia.nl of wikipedia.org