Geautoriseerde mobiele code

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersonen: Annemieke de Wit & Ruud de Bruin

Ruud.deBruijn@uwv.nl;annemieke.dewit@cip-overheid.nl

Geautoriseerde mobiele code.png
Geautoriseerde mobiele code is een eis (Beheersmaatregel)

Status: Concept
Realiseert Afgeleid Principe: Integriteit

Thema: Beveiliging/Systeemintegriteit
Bron: BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst), NEN-ISO/IEC 27001,

BIR/ISO 27001:2005 10.4.2

Eis: Als gebruik van ‘mobile code’ wordt toegelaten, dan zorgt de configuratie ervoor dat de geautoriseerde ‘mobile code’ functioneert volgens een vastgesteld inrichtingsdocument (configuratiedossier) en voorkomt de configuratie dat niet-toegelaten ‘mobile code’ wordt uitgevoerd.

Realiseert

Geautoriseerde mobiele code realiseert het/de afgeleide principe(s):

Implicaties

De volgende implementatierichtlijnen zijn een uitwerking van Geautoriseerde mobiele code:

 1. De volgende handelingen worden overwogen om te verhinderen dat ‘mobile code’ ongeautoriseerde acties kan uitvoeren:
  • Uitvoeren van toegestane ‘mobile code’ in een logisch geïsoleerde omgeving;
  • blokkeren van elk gebruik van ‘mobile code’;
  • blokkeren van ontvangen van ‘mobile code’;
  • activeren van technische maatregelen die beschikbaar zijn op een specifiek systeem om te waarborgen dat toegestane ‘mobile code’ wordt beheerd;
  • beheersen van de bronnen die beschikbaar zijn voor toegang tot toegestane ‘mobile code’;
  • cryptografische beveiligingsmaatregelen om toegestane ‘mobile code’ uniek te authentiseren.


Gerelateerde beschouwingsmodellen

De volgende beschouwingsmodellen zijn gerelateerd aan Geautoriseerde mobiele code: