Gebiedendatabase

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Informatie over Nederlandse natuurgebieden

Beschrijving

In deze database wordt zoveel mogelijk informatie over de Nederlandse natuurgebieden vermeld. Voor de Natura 2000-gebieden is hierin onder andere te vinden:- (ontwerp) aanwijzingsbesluit- essentietabel: een samenvatting van de doelen voor het gebied (kernopgaven en doelen per habitattype en/of soort)- knelpunten- en kansenanalyse voor dit gebied


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet natuurbescherming