Gebiedendatabase

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Gebiedendatabase
Inhoud: InformatieBetekenisvolle gegevens. over Nederlandse natuurgebieden
Type: Sectorregistraties
Subtype: Ruimtelijke objecten


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

InformatieBetekenisvolle gegevens. over Nederlandse natuurgebieden

Beschrijving

In deze database wordt zoveel mogelijk informatie over de Nederlandse natuurgebieden vermeld. Voor de Natura 2000-gebieden is hierin onder andere te vinden:- (ontwerp) aanwijzingsbesluit- essentietabel: een samenvatting van de doelen voor het gebied (kernopgaven en doelen per habitattype en/of soort)- knelpunten- en kansenanalyse voor dit gebied


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet natuurbescherming