Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Machtigen

Beschrijving

Het moet voor de vertegenwoordiger mogelijk zijn om gebruik te maken van de aan hem of haar verstrekte vertegenwoordigingsbevoegdheden bij het handelen namens de vertegenwoordigde.

Voorbeelden

Rationale

Conform de Awb, moet iedereen door een ander vertegenwoordigd kunnen worden in zijn of haar relatie met de overheid. Vertegenwoordigers moeten in staat gesteld worden om gebruik te kunnen maken van de aan hen verstrekte vertegenwoordigingsbevoegdheden en dienstverleners moeten deze accepteren. De vertegenwoordiger moet aan kunnen tonen bevoegd te zijn en de dienstverlener moet kennis kunnen nemen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en deze kunnen beoordelen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het gewenst om ook in het private domein en landsgrensoverstijgend machtigen en vertegenwoordigen mogelijk te kunnen maken.

We hebben ervoor gekozen om deze generieke functie te beperken tot het gebruiken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het overzicht en inzicht dat een vertegenwoordiger dient te hebben, hebben we opgenomen bij de generieke functie (GO-GF-MV03) dat alle betrokkenen overzicht en inzicht moeten hebben.

Er zijn verschillende implementatievormen voor het kunnen gebruiken van een vertegenwoordigingsbevoegdheid, bijvoorbeeld het raadplegen van het vertegenwoordigingsbevoegdhedenregister of het overleggen van een token. We beschrijven de generieke functie en de implicaties ervan zoveel als mogelijk op een implementatieonafhankelijke manier.

Een verdere rationale voor deze generieke functie en de implicaties die hieruit voortkomen is te vinden in: Algemene kenmerken van machtigen (hoofdstuk 3),

 • Specifieke kenmerken van vrijwillige machtiging (paragraaf 3.1),
 • Specifieke kenmerken van wettelijke vertegenwoordiging (paragraaf 3.2),
 • Wettelijk kader C (paragraaf 4.1.1),
 • Beleidskader D (paragraaf 4.1.2),
 • Maatschappelijke en technische ontwikkeling G, H (paragraaf 4.1.3).

Implicaties

 1. De vertegenwoordiger kan selecteren van welke vertegenwoordigingsbevoegdheid hij of zij gebruik wil maken bij het afnemen van diensten.
 2. De dienstverlener kan kennisnemen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid of een keten van meerdere vertegenwoordigingsbevoegdheden om vast te kunnen stellen of de vertegenwoordiger bevoegd is om namens de vertegenwoordigde te handelen.
 3. De dienstverlener moet de vertegenwoordigingsbevoegdheid accepteren en mag er geen aanvullende eisen aan stellen. De dienstverlener blijft zelf verantwoordelijk voor de toegang (autorisatie) tot het eigen domein, en kan een vertegenwoordiger dus weigeren als daar redenen voor zijn. Bij de vertegenwoordigingsbevoegdheid worden gegevens geleverd ter ondersteuning van die beslissing. De dienstverlener kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid controleren op o.a. betrouwbaarheidsniveau en geldigheid. Hierbij horen ook afspraken over de geldigheid van vertegenwoordigingsbevoegdheidsverklaringen (tokens) die door de vertegenwoordiger worden overlegd en niet bij de bron geverifieerd worden.
 4. Het is wenselijk dat machtigingen zowel in het publieke als private domein kunnen worden vastgelegd en gebruikt. Dit geldt alleen voor machtigingen die voldoen aan nog vast te stellen en door de overheid te erkennen domeinoverstijgende afspraken.
 5. Het is wenselijk dat vertegenwoordigingsbevoegdheden internationaal kunnen worden gebruikt. Vertegenwoordigingsbevoegdheden vastgelegd in Nederland kunnen buiten Nederland worden gebruikt en vertegenwoordigingsbevoegdheden vastgelegd buiten Nederland kunnen in Nederland worden gebruikt. Dit geldt alleen voor vertegenwoordigingsbevoegdheden die voldoen aan nog vast te stellen en door de overheid te erkennen internationale afspraken. Dit vraagt om het kunnen identificeren van niet ingezetenen.
 6. De dienstverlener moet de verschillende vormen van vertegenwoordiging (vrijwillig, wettelijk, burger-burger, burger-bedrijf, zorgsector, financiële sector enz.) kunnen verwerken.
 7. Het is mogelijk om een bij wet geregelde vertegenwoordigingsbevoegdheid af te leiden. Bij wet geregelde vertegenwoordigingsbevoegdheden worden niet expliciet vastgelegd, maar afgeleid uit gegevens. Om de vertegenwoordiger in staat te stellen een bij wet geregelde vertegenwoordigingsbevoegdheid te kunnen gebruiken, moet deze kunnen worden afgeleid.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor deze generieke functie.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GO-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GO-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
9058 [URL="[[Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 9058 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


9058 [URL="[[Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]
8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]
9058 -> { 8759} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
9058 [URL="[[Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 9058 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
9058 [URL="[[Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 9058 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in