Gebruikers / experts van DCAT of SETU gezocht

Uit NORA Online
Gebruikers en experts van DCAT of SETU gezocht
Naar navigatie springen Naar zoeken springenGebruikers / experts van DCAT of SETU gezocht

dinsdag 26 januari 2021 - Forum Standaardisatie is geregeld op zoek naar gebruikers van de (kandidaat-)standaarden op hun lijsten om te helpen beoordelen of en in welke variant ze aanbevolen of verplicht gesteld moeten worden. Dit keer gaat het over twee standaarden: DCAT en SETU.

oorspronkelijke nieuwsbericht Forum Standaardisatie

DCAT op Pas-Toe-Of-Leg-Uit

Er ligt een voorstel om een variant van de standaard Data Catalog Vocabulary (DCAT) te plaatsen op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Het Forum zoekt gebruikers of experts van deze standaard, die hen kunnen helpen dit voorstel te beoordelen.

Op het moment staat DCAT op de lijst met aanbevolen standaarden, het voorstel gaat over het toepassingsprofiel DCAT-AP-DONL 1.1,dat de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld op basis van het Europese toepassingsprofiel DCAT-AP-EU 1.1. Dit zou dus verplicht worden in de gehele publieke sector.

Wil je meepraten over de inhoud of de impact van dit voorstel? Meld je dan snel via info@forumstandaardisatie.nl of 070-8887776, want de expertmeeting is al op 27 januari.

SETU wijziging opgenomen deelspecificaties

SETU is een open standaard voor de uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). De standaard is al opgenomen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Het voorstel is om de versies van de deelspecificaties te vernieuwen en een nieuwe deelspecificatie (SETU Standard for Vacancies v1.1) aan SETU toe te voegen.

Het Forum zoekt dan ook gebruikers en experts van SETU voor een meeting op 16 februari, aanmelding weer via info@forumstandaardisatie.nl of 070-8887776.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.