Gegevensmanagement/telefoongesprek 11 maart 2019

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op maandag 11 maart 2019, 10:00 - 11:20, locatie: Telefonisch.
Doel: Bespreken voortgang en review van de opgeleverde stukken, agenda 2019
Doelgroep: Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. .Door omstandigheden hebben we deze bijeenkomst telefonisch gehouden in plaats van in eigen persoon. Aan de telefoon zaten: Reeuward, Jaap, Corine, Henk, Wim en Marieke. Hierbij een korte samenvatting voor wie er niet bij kon zijn.

Uit het verslag van vorige keer zijn een aantal actiepunten blijven liggen. Jaap had ons een document beloofd over kennismanagement en wetsanalyse en stuurt dit alsnog rond. Zijn actie om begrippen en de betekenissen zoals wij die in de eigen organisaties hanteren uit te vragen en te kijken of er interessante verschillen van mening zij trekt hij in: bij nader inzien is de kans dat dit verwordt tot een semantische discussie over definities te groot.

Om in kaart te brengen wat er allemaal gebeurt op dit vakgebied verzamelt Henk bestaande initiatieven en netwerken is Henk verzamelpunt voor alles wat je op dit gebied tegenkomt. Corine geeft aan dat er 14 maart een Datasummit is van de Kamer van Koophandel, waarbij de Kickoff is van een Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik. Deze taskforce wordt niet vermeld op de pagina (wel in de samenvatting voor zoekmachines, zie zoekresultaten), maar zou zowel een publieke als een private tak moeten krijgen/hebben. Corine gaat naar de summit en houdt ons op de hoogte. Op 4 april (binnen het symposium Samen het gegevenslandschap harmoniseren organiseert Marieke een sessie waarbij je jezelf kunt mappen ten opzichte van de bestaande initiatieven, hiervoor zoekt ze voor elk van hen een elevator-pitch met wat basisinformatie. Ze stuurt de leden van de Expertgroep binnenkort een mailtje met welke informatie ze zoekt en welke initiatieven al in beeld zijn. De Taskforce zou hier zeker ook één van kunnen zijn.

Review van de opgeleverde teksten en vervolgacties

Henk en Robert hebben de meeste teksten gelezen en van feedback voorzien, die je terug kunt zien op de Overleg-pagina van de betreffende pagina's. Henk geeft ter plekke aan vooral de teksten over governance als heel waardevol te ervaren.

Marieke geeft aan dat er dinsdag versterking komt in het NORA-team van iemand die ervaring heeft met redactiewerk, zodat er voor 4 april nog een redactieslag gedaan kan worden. Hiervoor is het wel belangrijk dat de auteurs de inhoudelijke opmerkingen die gemaakt zijn oppakken en aangeven hoe ze die verwerkt willen zien. Marieke stuurt een mailtje aan de auteurs waar ze hun tekst en de reviewopmerkingen er op precies terug kunnen vinden.

Op Gegevensmanagement/leeswijzer staat een eerste indeling van de pagina's op inhoudelijke thema's. Deze kan naar behoeven worden aangepast en uitgebreid, door per pagina aan te geven in welke categorie deze valt. Daarnaast is het ook mogelijk om een doorlopende leeslijn van begin tot eind aan te geven of een structuur aan te brengen met lagen van subpagina's. De consensus in het telefoongesprek is dat vlotte doorzoekbaarheid belangrijk is, omdat je het online waarschijnlijk niet helemaal achter elkaar gaat lezen maar daar begint waar het voor jou de meeste meerwaarde heeft. We gaan dus gebruik maken van een inhoudelijke indeling, die in de redactieslag nog wat kan wijzigen (splitsen en hernoemen van pagina's kan bijvoorbeeld zinvol zijn om de leesbaarheid en structuur te verbeteren). Hierbij moet wel helder zijn dat bijvoorbeeld toepassing van de MIM op bestaande gegevenswoordenboeken geen voorschrijvende visie is, maar een voorbeeld.

Voor het geheel geldt dat we het de 1.0-versie gaan noemen, die niet pretendeert volledig te zijn en nog verdere integratie en discussie behoeft in de expertgroep zelf en daarbuiten. Geen voorschrijvende visie, maar de bij elkaar gelegde kennis van ons allen, aangevuld met good practices.

Henk en Wilfried maken samen een presentatie voor 4 april waarin ze presenteren wat we hebben opgeleverd. Hierbij vragen we om reacties, zowel om onze witte vlekken in te vullen als om voorbeelden en good practices op te sturen. Wat die lege vlekken betreft: wat tot nu toe leeg is gebleven blijft dat waarschijnlijk tot 4 april. Voor gegevenskwaliteit is daarna wel weer wat te verwachten: de GEMMA expertgroep gaat aan de slag met de informatie zoals die in de Omgevingswet is ontwikkeld. Wilfried is bereid aan de slag te gaan met de het hoofdstuk rond metadata, maar ook dat komt na 4 april.

Praktische acties NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer & Doorontwikkeling (deel van redactieslag):

 • leeswijzer opnemen in sjabloon GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. zodat je er vanaf elke pagina makkelijk terugkomt
 • toegepaste MIM-voorbeelden duidelijker markeren als voorbeelden
 • MIM zelf toevoegen (samen met Dick, Paul Jansen)
 • werkende versie klaar op 4 april, eventueel daarna verder fijnslijpen - 4 april moet als status 1.0 versie tonen en uitleg hebben over de statu en verder verloop (niet voorschrijvend, reacties welkom maar geen grote review tot we een stap verder zijn)

Agenda 2019

We hebben even gebrainstormd over de invulling voor de expertgroep-meetings de rest van het jaar. De volgende suggesties zijn genoemd (en kunnen uiteraard worden aangevuld door wie niet aanwezig was):

 • De 1.0 versie van 4 april kunnen we verder verbeteren door als groep telkens één tekst of onderwerp goed voor te bereiden en te bediscussiëren in een sessie. De keuze welk onderwerp (eerst) kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de feedback die we krijgen op 4 april en daarna.
 • Het zou mooi zijn eens vooruit te kijken naar de toekomst zoals die er aan lijkt te komen (algoritmes, AI's, profielen, machine learning) en dat breed te bespreken: ethiek & wenselijkheid, mogelijkheden en risico's en hoe we die toekomst beïnvloeden met de keuzes die we vandaag maken in onze eigen organisaties.
 • Een verwante vraag is of we de basis inmiddels goed genoeg op orde hebben om die toekomstige mogelijkheden (en die van nu) ook echt aan te kunnen. Als onze eerste ambitie was om de basis van gegevensmanagement neer te zetten, zijn we daar dan al (in onze thema-teksten, in de praktijk van onze eigen organisaties, in onze samenwerking met andere organisaties) of nog niet? Wat moet er nog gebeuren?
 • Willen we meer met LinkedData? Zo ja wat dan, gaan we dat voorschrijven in bepaalde situaties?
 • Common ground gaat impact hebben op de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van gegevensmanagement, niet alleen bij de gemeenten maar ook bij ketenpartners (KvK is bijvoorbeeld met de 5 grootste gemeenten bezig om te kijken of ze de verschillende registers die gemeenten gebruiken kunnen beschrijven op een manier die past binnen de Common Ground aanpak). Common Ground is nog niet uitgekristalliseerd, met als gevolg verschillende interpretaties en beelden. Op 4 april is er een sessie aan gewijd door Arnoud Quanjer. Reeuward gaat bovendie kijken of hij een presentatie over de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van Common Ground mag delen met ons.
 • Welke (types) vragen willen we eigenlijk kunnen beantwoorden vanuit de data in een bronregister, en welke manieren van ontsluiten passen daarbij? Er zijn een hoop verschillende technieken, maar kunnen we helder krijgen welke techniek we waar het beste op los kunnen laten en waarom? Een bronhouder wordt van alle kanten bestookt met (toekomstdromen van) bevragingen, hoe bereid je je daar op voor? Je wilt partijen niet in je hele dataset laten rommelen, zelfs al zou dat ivm AVG et cetera mogen. Het zou mooi zijn het daar eens over te hebben, met ook andere bronhouders aan tafel (Reeuward vraagt via de samenwerking KvK-G5 naar gemeentelijke gegadigden).
 • Reacties die binnenkomen op de teksten die we gepubliceerd hebben op en na 4 april en discussie of verdere uitwerming vragen.

Stand van zaken symposiym

Het symposium heeft nu zo'n 140 inschrijvingen (max 200), waarbij het programma deze week gepubliceerd is op vngrealisatie.nl (aanleiding voor een tweede publiciteitsronde via NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur omdat de gemeenten wat oververtegenwoordigd zijn). Nog een paar vragen aan jullie:

 • Heb jij jezelf al ingeschreven?
 • Zou je de uitnodiging (nog een keer) binnen je netwerk willen uizetten, nu het programma bekend is?
 • Als je aanwezig bent en geen sessie leidt, zou je dan voor één sessie wat hand en spandiensten willen verrichten zoals het bedanken van de spreker, in de gaten houden van de tijd en het maken van een foto of twee? Wim maakt een roostertje, waarbij ook de leden van de gemeentelijke expertgroep sessies op zich nemen.
 • We zoeken nog een of twee partijen die hun Functionaris Gegevensbescherming af willen vaardigen voor een sessie over de AVG een jaar na implementatie. Insteek is een positieve sessie die de continue aandacht voor het onderwerp wil vasthouden. Wim stuurt een beschrijving van wat we zoeken, zodat je je FG gericht kunt benaderen. Graag binnen een week of 10 dagen reageren of het gaat lukken of niet.

Verdere bijeenkomsten 2019

Het plan is om voor de rest van 2019 vast enkele bijeenkomsten in te plannen en daar direct een locatie bij te zoeken in het midden van het land. Reeuward geeft aan dat er op bepaalde dagen meer ruimte is bij de KvK in Utrecht dan op maandagmorgen - zijn er mensen die bezwaar hebben tegen de woensdag als moment om samen te komen? Marieke stuurt een mailtje rond waarop je dagdelen kunt afstrepen (vaste vrije dag of juist vaste verplichtingen) en maakt op basis van die antwoorden een datumprikker voor meerdere sessies in 2019.