Gegevensmanagement/workshop 5

Uit NORA Online
< Gegevensmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op donderdag 11 oktober 2018, 10:00 - 13:00, locatie: Berenschot, Europalaan 40, 3526 KS Utrecht.
Doel: Bespreken voortgang en verder invullen van bestaande en gevraagde kennis binnen de 'inhoudsopgave' van het thema Gegevensmanagement
Doelgroep: Expertgroep Gegevensmanagement .

Verslag[bewerken]

Naam overleg Expertgroep Gegevensmanagement NORA
Datum 11-okt-18
Aanwezig Arjen, Arnoud, Jaap, Henk, Robert, Liza en Wim
Afwezig Marieke, Gijsbert, Billy Joe, Wilfred en Corine

Dit verslag (PDF, 166 kB) en de presentatie (PDF, 264 kB) zijn ook downloadbaar.

Opening[bewerken]

Verslag vorige bijeenkomst is vastgesteld.

Huishoudelijk mededeling[bewerken]

Gijsbert en Billy Joe trekken zich beide terug. Billy Joe zal wel op de achtergrond actief blijven. Gijsbert heeft op dit moment geen tijd en ruimte om zich als trekker op te stellen.

Er waren ditmaal twee nieuwe gezichten. Liza namens NORA beheer en Robert van Wessel als Architect namens NORA en ICTU. Marieke doet een stapje terug en zal op de achtergrond actief blijven. Liza neemt de faciliterende rol namens NORA beheer over van Marieke.

Gegevenswoordenboeken[bewerken]

In een sessie van de werkgroep gegevenswoordenboeken is voor de zomer een enquête opgesteld onder leiding van Henk. Deze enquête is breed gedeeld en de resultaten zijn inmiddels verwerkt. Meerdere respondenten hebben aangegeven een actieve rol te willen innemen binnen de werkgroep. De startbijeenkomst vond plaatst op 24 september. Tijdens deze bijeenkomst is de inhoud van het onderwerp gegevenswoordenboeken binnen NORA verder vastgesteld.

Er zijn 5 thema’s benoemd waarmee de NORA verrijkt gaat worden:

  1. Het doel en belang van gegevenswoordenboeken;
  2. Types gegevenswoordenboeken en hun functies, invulling binnen semantisch vlak;
  3. Ontwerp-handreikingen voor gegevenswoordenboeken (of een andere titel;
  4. Governance en beheer van Gegevenswoordenboeken;
  5. Publicatie van gegevenswoordenboeken (o.a. API, viewers per doelgroep, etc.).

Vanuit de expertgroep kwam de vraag of een relatie is tussen de stelselcatalogus en gegevenswoordenboeken. Aangeven is dat de stelselcatalogus meer hoog over is een meer verbindende relaties legt. Wel is het zo dat gegevenswoordenboeken uiteindelijk opgenomen zouden moeten worden in de stelsel catalogus en dat hier andersom ook een relatie gelegd zou moeten worden. Wellicht is het een idee om contact te leggen met iemand van de stelselcatalogus. Wim geeft aan dat Robert dit zou kunnen oppakken. Robert heeft aangegeven dat dit lastig is aangezien niet ICTU maar Logius verantwoordelijk is voor het beheer van de stelsel catalogus. Dit actiepunt zal moeten worden opgepakt door de werkgroep gegevensmanagement. Actiepunt werkgroep: contact opnemen met Logius m.b.t. de stelstel catalogus.
Status:

Ook bestaat er een relatie tussen gegevenswoordenboeken en het Nationaal Semantisch Vlak. Robert heeft uitgelegd dat het Nationaal Semantisch Vlak richting geeft aan gegevenswoordenboeken en hier dus een link gelegd kan worden binnen de NORA. Om zo de gegevenswoordenboeken en het nationaal semantisch vlak aan elkaar te koppelen, of in iedere geval verwijzingen op te nemen. Inhoudelijk zouden de pagina’s over het nationaal semantisch vlak ook bijgewerkt kunnen worden.

Jaap geeft aan dat binnen duo veel tijd is gestopt in het opstellen van een gegevenswoordenboek. Wat zij geleerd hebben is dat wanneer het bij de bron al niet goed gaat je het nooit goed zal krijgen. Hiermee geeft hij aan dat beleidsmakers een grote rol spelen en het kunnen maken of breken. In iedere gegevenswoordenboek zou het belang van de invloed van beleidsmakers moeten worden opgenomen. Henk heeft aan Jaap gevraagd of hij vanuit zijn kennis en ervaring mee wil lezen in het stuk over Nut en Noodzaak.

Actiepunt Jaap: inzichtelijk maken wat je als organisatie wil bereiken met gegevenswoordenboeken: het vinden, vergelijken en beslissen.
Status:
Actiepunt Jaap: Mee lezen in het stuk over Nut en Noodzaak gegevenswoordenboeken.
Status:

NORA Gegevensmanagement: input tot zover en bespreken van de onderdelen[bewerken]

Er is veel gedaan maar er is ook van alles blijven liggen. Dit wil niet zeggen dat wij, de aanwezigen dit allemaal oppakken. Iedereen is welkom om input aan te leveren maar er zal ook versterking bij moeten komen. Per onderdeel is besproken wie input kan leveren en wie als reviewer op kan treden.

Gezamenlijk is besloten dat op 10 januari alle onderdelen een eerste conceptversie hebben en gereviewd zijn. Hiervoor is onderstaande tabel verder aangevuld:

Actiepunt Liza: via deze link vind je een overzicht waarin alle teksten onder elkaar staan.
Status: afgerond
Actiepunt Liza: Plaatst alle teksten als Word bestanden in een gedeelde map voor de reviews.
Status: afgerond

Onderdeel Auteurs review
Besturing en governance gegevensmanagement Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep Gegevensmanagement), Jaap van den Berg (DUO) Robert; Henk
Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement Expertgroep Gegevensmanagement Online (niet plenair)
Gegevensleveringsovereenkomst Arnoud Quanjer Jaap
Gegevenswoordenboeken binnen gegevensmanagement Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU) (December review-ready) Wim
Het doel van gegevensmanagement Jaap van den Berg (DUO), Wilfried Bloemberg (Belastingdienst), Roland Kaijen (SVB) …. En Robert
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie? Roland Kaijen (SVB), Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (voorzitter Expertgroep Gegevensmanagement) Wim, Arjen
Raamwerk gegevenskwaliteit Gijsbert Kruithof (Nationaal Archief), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep Gegevensmanagement), Roland Kaijen (SVB), Collega van Jaap (eind oktober uitsluitsel)
Metadatering en management van metadata Wilfried Bloemberg (Belastingdienst), Gijsbert Kruithof (Nationaal Archief), Arjen de Ruiter (RVO) Reactie: Jaap
Modellering van gegevens Arnoud Quanjer (VNG Realisatie), Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU) Introductietekst Robert, collega van Arnoud (eind oktober uitsluitsel)
Principes van gegevensmanagement Arnoud Quanjer (VNG Realisatie), Roland Kaijen (SVB) Jaap; Liza benadert ook Marieke, Robert
Rollen binnen gegevensmanagement Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep Gegevensmanagement) Liza incl structuur
Voorbeelden gegevensmanagement Expertgroep Gegevensmanagement Iedereen 2 links/documenten
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement Arnoud Quanjer (VNG Realisatie)/Jaap/Wim basisinput (liza benadert Marieke, en evt jurist)
Redactie Techniek, inhoud Liza; Wim


Symposium[bewerken]

Wim heeft de afgelopen jaren meerdere Symposia georganiseerd in samenwerking met gemeentes. Hij wil dit voorjaar 2019 weer doen, NORA zal dit keer ook aansluiten. Het symposium biedt de mogelijkheid om kennis te delen en de community Gegevensmanagement onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

Oproep van Wim: zouden jullie willen nadenken wat je als bezoeker verwacht van een dergelijk symposium en wat zou jij als expertgroep lid zou willen bijdragen. De verwachting is dat er zo’n 150 man op af komt.

Rondvraag en sluiting[bewerken]

Liza heeft de aanwezigen toestemming gevraag om de gegevens van de leden op te nemen op de expertgroep pagina. Hiervoor is akkoord gegeven. Actiepunt Liza: Uitnodiging versturen volgen bijeenkomt.
Status: afgerond