Gegevensmanagement/workshop 6

Uit NORA Online
< Gegevensmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op donderdag 17 januari 2019, 10:00 - 13:00, locatie: De Knoop, Ruimte: 4-09 Themazaal, Croeselaan 14, 3521 CA Utrecht (geldige legitimatie verplicht).
Doel: Bespreken voortgang en review van de opgeleverde stukken
Doelgroep: Expertgroep Gegevensmanagement .

Rondje en mededelingen[bewerken]

Reeuward Bousema (KvK) en Dick Krijtenburg (Geonovum) zijn voor het eerst aangeschoven, dus we beginnen met een voorstelrondje. Henk Nijstad wijst er op dat er op het moment heel veel gebeurt op het gebied van gegevensmanagement (hier en elders), maar het overzicht ontbreekt van wie er waar mee bezig is. Je kunt dus ook niet kijken waar je elkaar kunt versterken of op elkaars werk door kunt gaan. Het zou goed zijn om in ieder geval een overzicht te maken van de community op dit gebied en de onderlinge verbanden aan te geven.

Een aanvullend perspectief zou zijn om te kijken welke kennis en beroepsgroepen je nodig hebt om gegevensmanagement goed in te richten. Met name wetgevingsjusristen zijn nu niet aangehaakt (bij ons in ieder geval) maar worden wel als deel van de oplossing gezien. Het zou goed zijn contact met hen te krijgen, allereerst om er achter te komen vanuit welke behoefte en praktijk de verschillende definities in de wetsteksten terecht komen. We kunnen immers wel vinden dat het anders moet, maar dat gaat alleen werken als het voor hen ook werkbaar en waardevol genoeg is om er aan mee te werken. Misschien is het proefschrift van Mariette Lokin (KOOP) over wendbare wetgeving hier een ingang toe.

Teksten Gegevensmanagement NORA[bewerken]

We zijn als expertgroep al een eind gekomen met de teksten die we wilden schrijven over gegevensmanagement. Ca 70 `a 80% van de teksten is binnen en staat in de wiki. Tot 4 april kunnen we daar nog een redactieslag over heen gooien, dan kunnen we wat we op dat moment hebben presenteren. Op basis van de feedback kunnen we wat nog ontbreekt dan alsnog aanvullen of constateren dat het niet nodig is.

Voor het onderwerp Gegevenswoordenboeken heeft Henk een enquete uitgestuurd, waarop meer dan 20 mensen hebben geantwoord. Uit die groep is een kerngroepje ontstaan die samen teksten heeft geschreven over dit onderwerp, o.a. in verbinding met de teksten op Nationaal Semantisch Vlak en het Meta Informatie Model (MIM) van Geonovum, Kadaster en VNG.

Symposium 4 april[bewerken]

Op 4 april is er een symposium Gegevensmanagement in het Magazijn in Amersfoort, georganiseerd door Wim in samenwerking met zowel de NORA als GEMMA Expertgroepen Gegevensmanagement. Er is ruimte in het programma voor de presentatie van de teksten zoals we die dan hebben (en vraag om feedback), maar ook voor andere sessies die we belangrijk vinden. We hebben het ter plekke even over scope, doelgroep en opzet van het symposium (thema's). Dit is inmiddels aangevuld en gedeeld en na afstemming met de andere partners in het Symposium (met name VNGRealisatie) gepubliceerd als Save the Data (LINK!!!!!!). In de discussie komt ook evend e vraag aan bod of we in de publiciteit rondom het symposium moeten spreken van gegevens of data. Aan de ene kant kan een dergelijke vraag enorm afleiden van wat op dat moment belangrijk is (en besluiten we dus vooral consistent te zijn om de lezer niet aan het twijfelen te brengen). Aan de andere kant is het een interessante vraag of we het ongeveer eens zijn over begrippen binnen het vakgebied gegevensmanagement, of we bewust andere keuzes maken. Jaap gaat ons vragen om van een aantal sleutelbegrippen aan te geven welke betekenis wij er aan kennen (in de vorm van een enquete oid). Daar waar de meningen verschillen kunnen we dan op een later moment samen eens kijken waar dat uit voort komt.

Actiepunten[bewerken]

  • Jaap deelt met de groep een document rond kennismanagement en wetsanalyse
  • Henk is even verzamelpunt voor verschillende initiatieven gegevensmanagement. Tijdens het Symposium Gegevensmanagement op 4 april wijden we een sessie aan de community en elkaar weten te vinden (Marieke organiseert deze sessie). De resultaten hiervan kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden op Bestaande initiatieven Gegevensmanagement
  • Iedereen leest de teksten door via Gegevensmanagement/inhoud en geeft feedback aan de schrijvers waar nodig. Dat kan rechtstreeks in de wiki (zie Help/Bewerken) of door een mailtje te sturen aan de auteur met cc aan nora@ictu.nl. Wijzigingen die niet door de auteur gemaakt zijn worden pas goedgekeurd na contact met de auteur.
  • Marieke zal in het menu de pagina Gegevensmanagement prominenter maken en wat logischer subpagina's toevoegen dan alleen de eerste workshop (is inmiddels gedaan)
  • Vanuit de hoofdpagina Gegevensmanagement moeten alle pagina's die nu via Gegevensmanagement/inhoud benaderbaar zijn op een logische manier terugkomen (dit is onderdeel van de redactieslag)
  • Wie nog een goed idee heeft voor een van de 16 sessies tijdens het symposium Gegevensmanagement laat dat zo snel mogelijk weten aan Wim. Marieke praat mede namens de werkgroep mee over het programma, net als Arnold Quanjer dat vanuit de GEMMA doet.
  • Jaap stelt een lijstje op van begrippen die volgens hem relevant zijn en (gangbare) betekenissen hiervan en bevraagt de leden. Doel is inventariseren welke begrippen universeel herkend worden (en voor zover dat nog niet gebeurd is in de NORA opgenomen kunnen worden) en over welke interpretatie- of meningsverschillen bestaan. Die tweede categorie komt in de toekomst terug op de agenda van een overleg.
  • In maart komen nog een keer samen. Doel van die sessie is tweeledig: 1 kijken naar de teksten en redactieslag voor zover al bekend. 2 bijpraten over de voorbereiding van het symposium en kijken wat er nog nodig is in de voorbereiding.