Gegevensopslag

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het veilig opslaan van gegeven binnen of buiten het softwarepakket.

Objecttoelichting

De door softwarepakketten opgeslagen gegevens worden logisch beschermd tegen ongeoorloofde toegang door deze te versleutelen. Als logische toegang tot de oorspronkelijke gegevens niet vereist is, zoals bij wachtwoorden, dan moet de leesbaarheid onmogelijk worden gemaakt met hashing.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Leverancier.


Criterium

Te beschermen gegevens worden veilig opgeslagen in databases of bestanden, waarbij zeer gevoelige gegevens worden versleuteld. Opslag vindt alleen plaats als noodzakelijk.

Doelstelling

Toegang tot opgeslagen gegevens door onbevoegden wordt verhinderd.

Risico

Opgeslagen gegevens worden ongeautoriseerd ingezien, aangepast of verwijderd door ontoereikende versleuteling.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Grip op Secure Software Development SSD-2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.06.01 Te beschermen gegevens

De opdrachtgever specificeert de classificatie van gegevens.

SWP_U.06.02 Te beschermen gegevens

Indien van een gegeven niet de classificatie van vertrouwelijkheid is vastgesteld, wordt het gegeven per default veilig opgeslagen.

SWP_U.06.03 Versleuteld

Het softwarepakket voorkomt dat wachtwoorden in leesbare vorm worden opgeslagen door gebruik van hashing in combinatie met salts en minimaal 10.000 rounds of hashing.

SWP_U.06.04 Versleuteld

Gegevens worden door het softwarepakket deugdelijk versleuteld opgeslagen met passende standaarden voor cryptografie, tenzij door de gegevenseigenaar is gedocumenteerd dat dit niet noodzakelijk is. Cryptografische toepassingen voldoen aan passende standaarden.

SWP_U.06.05 Noodzakelijk

Te beschermen gegevens worden door het softwarepakket alleen opgeslagen als dat nodig is voor het doel en voor de kortst mogelijke tijd, zijnde de kortste periode tussen het vervullen van de toepassing en de door wet- of regelgeving verplichte periode.