Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Concept
Bron
GA Gegevensuitwisseling

Doel

Gegevensuitwisseling beoogt dat gegevens die op de ene plaats beschikbaar zijn, ook op een andere plaats beschikbaar komen, en ook andersom.
Als het in zo'n geval niet om gegevens"uitwisseling" gaat, kan je beter spreken van gegevensverstrekking.

Scope

Gegevensuitwisseling omvat alle uitwisselingen van gegevens via de digitale basisinfrastructuur tussen informatiesystemen van overheidsorganisaties onderling en met informatiesystemen van andere organisaties.

De volgende voorzieningen/ontwikkelingen vallen hieronder:

  • Beheervoorziening BSN
  • Stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus
  • Digipoort: Standard Business Reporting (SBR), DigiInkoop, eFactureren en Handel&Transport

Voorbeelden

Nog te bepalen.

Status

Op 2 oktober 2023 heeft de architectuurraad Digitale Overheid deel 1 van de domeinarchitectuur gegevensuitwisseling goedgekeurd. Het document beschrijft generieke functies, principes, afspraken, standaarden en generieke voorzieningen die relevant zijn voor gegevensuitwisseling. Dit document bevat een eerste deel van de uitwerking en is grotendeels beschrijvend van aard en afgebakend op geautomatiseerde uitwisseling van data tussen overheidsorganisaties. Het document is parallel ontwikkeld aan de Architectuur Digitale Overheid 2030 en stemt daar grotendeels mee overeen.

De domeinarchitectuur is opgesteld in een interbestuurlijke architectuurwerkgroep met vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties: VNG, Belastingdienst, Kadaster, RvIG, Logius, programma FDS, bureau MIDO. De werkgroep Gegevensuitwisseling is in het najaar van 2022 gestart. Een conceptversie is in mei 2023 afgestemd met de programmeringstafel Gegevensuitwisseling. Vervolgens heeft de werkgroep dit ook afgestemd met het programma Regie op Gegevens en het programma Federatief Datastelsel. Het document heeft ook een brede review doorlopen door een klankbordgroep.

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan de ‘Why’ van de GDI, uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s) en eerste visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur. De opgestelde visie op het domein gegevensuitwisseling is inmiddels achterhaald door het verschijnen van de domeinarchitectuur gegevensuitwisseling.

Documentatie

De domeinarchitectuur gegevensuitwisseling is inmiddels beschikbaar: GA_domein_Gegevensuitwisseling_v1.0.pdf (PDF, 2,01 MB).


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Gegevensuitwisseling (Generieke Functie) */
12016 [URL="[[Aanbieden en afnemen van datadiensten]]", label="Aanbieden en afnemen van datadiensten"]
10014 [URL="[[Besluit Digipoort voor e-factureren]]", label="Besluit Digipoort voor e-factureren"]
12020 [URL="[[Bewerken van data]]", label="Bewerken van data"]
10013 [URL="[[EU-richtlijn e-factureren]]", label="EU-richtlijn e-factureren"]
8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]
12017 [URL="[[Leveren en gebruiken van datadiensten]]", label="Leveren en gebruiken van datadiensten"]
12018 [URL="[[Leveren en gebruiken van notificaties]]", label="Leveren en gebruiken van notificaties"]
9994 [URL="[[Position paper over basisregistraties]]", label="Position paper over basisregistraties"]
2092 [URL="[[Stelselarchitectuur van het Heden]]", label="Stelselarchitectuur van het Heden"]
10048 [URL="[[Toekomstbeeld Stelsel van Basisregistraties]]", label="Toekomstbeeld Stelsel van Basisregistraties"]
12021 [URL="[[Verzoeken tot databewerking]]", label="Verzoeken tot databewerking"]
10012 [URL="[[Wet hergebruik van overheidsinformatie]]", label="Wet hergebruik van overheidsinformatie"]{12016;10014;12020;10013;12017;12018;9994;2092;10048;12021;10012 } -> 8817 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


10005 [URL="[[GDI-Architectuur (Generieke Functie)]]", label="GDI-Architectuur (Generieke Functie)"]
8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]
8817 -> { 10005} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Gegevensuitwisseling (Generieke Functie) */
8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]

{ } -> 8817 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Gegevensuitwisseling (Generieke Functie) */
8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]

{ } -> 8817 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in