Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Gegevenswoordenboek.png
Een gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegeven moet worden verstaan en op welke manier het gegeven wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)

Eigenschappen

WerkingsgebiedGemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), Ruimte
BeschrijvingEenduidige definities van objecten in stedelijk waterbeheer en riolering (zowel ondergronds als bovengronds), met daaraan toegevoegd de beschikbare informatie (kennis) over hun kenmerken en hun onderlinge relaties. De ontologie is in RDF/RDF/OWL-2 (Turtle) opgebouwd, waarbij een uitwisselformaat oroX is gedefinieerd (een eigen specificatie op basis van RDF-relaties).

De semantische server waarop de GWSW ontologie en ruim 60 daarop gebaseerde gemeentelijke datasets geserveerd worden, is op meerdere manieren benaderbaar:

  • data.gwsw.nl voor bekijken van de ontologie en aanroepen van individuele concepten (bijvoorbeeld Rioolput geeft alle informatie van het concept Rioolput)
  • apps.gwsw.nl biedt meerdere toepassingen voor gebruik van de ontologie en GWSW-datasets (validatie, conversies, GIS-presentatie)
  • sparql.gwsw.nl, het SPARQL end point voor queries en machine-machine communicatie
  • review.gwsw.nl/webprotege voor commentaar via Webprotege
Voor specifieke toepassingen zijn ook enkele RESTful API's beschikbaar.
OrganisatieStichting RIONED
Externe verwijzinghttps://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water
DocumentatieZie alle documentatie op riool.net/gegevenswoordenboek stedelijk water, data.gwsw.nl en apps.gwsw.nl
ContactpersoonEric Oosterom
Contactgegevensgwsw@rioned.org
Laag binnen vijflaagsmodel3, 4, 5

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)Gebruikt
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)Is gerelateerd aan
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)Is relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt