Geluidregister spoor en rijkswegen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Geluidregister spoor en rijkswegen
Inhoud: Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens 
Type: Sectorregistraties
Subtype: Ruimtelijke objecten


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Rijkswaterstaat


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens 

Beschrijving

Geluid van rijkswegen is aan grenzen gebonden om omwonenden tegen geluidoverlast te beschermen. Hierdoor zijn er wettelijke normen voor de hoeveelheid geluid die het verkeer op een weg maximaal mag produceren. Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens zijn opgenomen in het geluidregister.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet milieubeheer