Gemeenschappelijk

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Gerelateerd aan meer dan 1 entiteit. Waar alle leden van een gemeenschap gebruik van kunnen maken of waar alle leden van een gemeenschap aan meedoen.


Gebruikte synoniem(en): Gedeeld
Bron: Afstemming NORA en GA
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting: Het Beleidskader Digitale Infrastructuur licht gemeenschappelijk als volgt toe:
Voor ‘gemeenschappelijke functies’ en ‘gemeenschappelijke voorzieningen’ geldt dat ze door meerdere (minimaal 2) organisaties toegepast worden. Daarmee omvat dit behalve generieke functies/voorzieningen met name ook functies/voorzieningen die door een deel van de organisaties samen (gemeenschappelijk) is ingericht.

Vanuit de GDI wordt gemeenschappelijk als volgt geïnterpreteerd:
De GDI is beperkt tot generieke functies. Daarnaast zijn er niet-generieke functies die voortkomen uit andere – gemeenschappelijke of individuele - behoeften van beleid en dienstaanbieders. Voor de invulling van die niet-generieke functies zijn zij zelf verantwoordelijk, al dan niet in een coalitie van partijen. De intentie bij de inrichting van deze functies is dat hergebruik in bredere zin mogelijk moet zijn, waarbij (vanzelfsprekend) tegemoetgekomen wordt aan architectuurprincipes en geldende standaarden.
Gemeenschappelijk impliceert vaak dat iets niet-generiek is. Aangezien dit impliciet is, wordt de voorkeur gegeven aan ‘niet-generiek’ waar dit onderscheid wezenlijk is.
Zie ook Generiek

In aanvulling hierop onderkent NORA ook nog het begrip Gemeenschappelijk gegevensgebruik.
Ook zou je nog gemeenschappelijke processen kunnen onderkennen, voor samenwerking.
Gemeenschappelijk is dan in feite de organisatie-vorm van iets: je kunt het alleen doen, of samen, vrijwillig of verplicht e.d. Die organisatie-vorm kan je expliciet duiden.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee