Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)/Generieke functies opnemen in NORA

Uit NORA Online
< Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kennismodel snel herhaald[bewerken]

Versimpelde weergave van het kennismodel in ArchiMate

Zie het volledige kennismodel op: Kennismodel NORA/Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)

Generieke functie toevoegen[bewerken]

Aanmaken:

 • Ga naar de pagina van het elementtype: Generieke functie. type de naam in en kies voor aanmaken.
 • Vul de velden in zover mogelijk.
  • Vul bij bron in, uit welk overleg overleg/document een functionaliteit komt. Bij voorbeeld: "GO werkgroep I&A2"
  • Geef Status actualiteit in ieder geval op.

Verwijzen vanaf andere pagina's: vanaf een Standaard, Afspraak of Bouwsteen (en voorlopig nog Voorziening) kan je verwijzen naar een Generieke functie (bv: 'Standaard is gerelateerd aan Generieke functie')

 • Ga naar de pagina van het gewenste elementtype (zie vorige regel).
 • Zoek het element op dat de relatie heeft, ga naar die pagina en druk op bewerken. Als dat element nog geen pagina heeft, maak dan een nieuwe aan.
 • Pas zo gewenst de eigenschappen aan
 • Geef relatie aan naar de Generieke functie:
  • Bij Standaard: Is gerelateerd aan Generieke Functionaliteit.
  • Bij Bouwsteen: Realiseert Generieke Functionaliteit.
  • Bij Afspraak: Realiseert Generieke Functionaliteit.
 • Zet bij vrije tekst: [[Categorie:Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)]]

Afspraak toevoegen[bewerken]

Status: elementtype bestaat nog niet in NORA

Aanmaken:

 • Ga naar de pagina van het elementtype: Afspraak. type de naam in en kies voor aanmaken.
 • Vul de velden in zover mogelijk.
  • Vul bij bron in, uit welk overleg overleg/document een afspraak komt. Bij voorbeeld: "GO werkgroep I&A2"
  • Geef Status actualiteit in ieder geval op.
 • Geef relaties op naar andere pagina's:
  • Realiseert: Generieke functie
  • Is gerelateerd aan: Standaard
  • Is gerelateerd aan: Bouwsteen
  • Zet bij vrije tekst: [[Categorie:Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)]]

GO-principe toevoegen[bewerken]

Gebruik bovenstaande proces maar dan voor Themaprincipe

 • Kies bij 'Is onderdeel van' voor: 'Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)'

Bron toevoegen (GO-document)[bewerken]

Gebruik bovenstaande proces maar dan voor Bron

 • Kies bij 'Is onderdeel van' voor: 'Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)'
 • Brontype: Notitie

Overzichten van gemaakte elementen[bewerken]

Generieke functie[bewerken]

 Status actualiteit
(Her)ontwerpen van een dienstConcept
Aansluiting op voorzieningen voor gegevensuitwisselingUitgefaseerd
Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdhedenActueel
Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgersConcept
Bevoegdhedenbeheer (Generieke Functie)Uitgefaseerd
Bieden van correctiemogelijkhedenConcept
Bieden van een democratisch verkiezingsprocesConcept
Bieden van een overzicht van de diensten van de overheidConcept
Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordigingConcept
Diensten leveren volgens de afsprakenConcept
Digitaal datatransport (connectiviteit)Actueel
Faciliteren van eenmalig inloggenConcept
Faciliteren van regie op de eigen identiteitsgegevensConcept
Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdhedenConcept
Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)Concept
Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregistersUitgefaseerd
Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)Uitgefaseerd
Identificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConcept
Identificatie en Toegang voor ambtenarenConcept
InfrastructuurConcept
... meer resultaten

Gekoppeld aan generieke functionaliteiten[bewerken]

 ElementtypeIs gerelateerd aanRealiseertStatus actualiteitElementtype
(Her)ontwerpen van een dienstGenerieke functieDiensten leveren volgens de afsprakenConceptGenerieke functie
Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdhedenGenerieke functieMachtigen en vertegenwoordigenActueelGenerieke functie
Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgersGenerieke functieInteractieConceptGenerieke functie
Bieden van correctiemogelijkhedenGenerieke functieDiensten leveren volgens de afspraken
(Her)ontwerpen van een dienst
ConceptGenerieke functie
Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordigingGenerieke functieMachtigen en vertegenwoordigenConceptGenerieke functie
Diensten leveren volgens de afsprakenGenerieke functieSturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverleningConceptGenerieke functie
Digitaal datatransport (connectiviteit)Generieke functieInfrastructuurActueelGenerieke functie
Faciliteren van eenmalig inloggenGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie
Faciliteren van regie op de eigen identiteitsgegevensGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie
Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdhedenGenerieke functieMachtigen en vertegenwoordigenConceptGenerieke functie
Identificatie en Toegang voor ambtenarenGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie
InfrastructuurGenerieke functieVoorkomen detecteren en delen netwerkdreigingenActueelGenerieke functie
Kaderstelling voor identificatie en authenticatie van burgers en bedrijvenGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie
Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdhedenGenerieke functieMachtigen en vertegenwoordigenConceptGenerieke functie
Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverleningGenerieke functie(Her)ontwerpen van een dienstConceptGenerieke functie
Toezicht op en Handhaving bij ID-fraudeGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie
Uitgave en beheer van digitale bronidentiteitenGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie
Uitgave en beheer van identificatie- en authenticatiemiddelenGenerieke functieIdentificatie en Authenticatie van burgers en bedrijvenConceptGenerieke functie

Afspraken binnen GO[bewerken]

 Status actualiteit
Voorbeeld-afspraakConcept

GO-principes[bewerken]

GO-documenten (bronnen)[bewerken]

Imagemap voorpagina GO[bewerken]

Er is een doorklikbare plaat. Je kunt die plaat bewerken op de pagina Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)/Imagemap. Deze plaat is ingevoegd op de voorpagina Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) door de volgende regel code op de juiste plek te zetten:

{{:Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)/Imagemap}}

Paginanaam versus titel, en hernoemen van paginanaam[bewerken]

De titel van de pagina is wat je bovenaan de inhoud van de pagina ziet. De paginanaam is het deel van de URL na noraonline.nl/wiki/. Normaal is de titel gelijk aan de paginanaam, tenzij je in het formulier van een pagina een uitgebreidere titel opgeeft. De paginanaam moet uniek en kort zijn en herkenbaar in de hele context van NORA. De titel mag een beetje afwijken, bij voorbeeld als hij langer is, bijzondere tekens bevat, of níet begint met een hoofdletter (zoals 'iPad'). In dat geval kan je handmatig een titel invullen.

Als je de pagina wil hernoemen, ga je naar 'Meer' (rechtbsoven de pagina) en kies je voor 'hernoemen'.