Geneesmiddeleninformatiebank

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Geneesmiddeleninformatiebank
Inhoud: Door het CBG goedgekeurde geneesmiddelen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Door het CBG goedgekeurde geneesmiddelen

Beschrijving

Voordat men in Nederland een geneesmiddel in de handel mag brengen, moet het middel een registratie (ook wel handelsvergunning genoemd) krijgen van het CBG. Geregistreerde geneesmiddelen zijn dus door het CBG goedgekeurde geneesmiddelen. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en veiligheidsbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik - waaronder ook homeopathische en kruidengeneesmiddelen - ligt bij een College dat bestaat uit artsen, apothekers en wetenschappers.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Geneesmiddelenwet