Geneesmiddelenprijzen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Geneesmiddelenprijzen
Inhoud: Maximum prijzen voor geneesmiddelen in Nederland
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: CIBG


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Maximum prijzen voor geneesmiddelen in Nederland

Beschrijving

Aan de hand van de prijslijsten met geneesmiddelen uit België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden maximum prijzen berekend voor geneesmiddelen in Nederland. Dit gebeurt door per referentieland het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare producten te berekenen en vervolgens het rekenkundig gemiddelde van de referentieland gemiddelden. Producten zijn vergelijkbaar als ze dezelfde werkzame stof, dezelfde hoeveelheid werkzame stof en dezelfde farmaceutische vorm hebben.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet Geneesmiddelenprijzen