GeoPackage 1.2

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Tekst "uitgefaseerd" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is uigefaseerd en niet langer actueel.
Standaard.png
Naam: GeoPackage 1.2

ID: GeoPackage

Type: Standaard
Versie: 1.2

Status actualiteit: Uitgefaseerd [1]

Geografische informatie
GeoPackage biedt een veel compactere bestandsuitwisseling dan de GML-gebaseerde uitwisselbestanden. In sommige gevallen is het van belang dat het uitwisselformaat validatie mogelijk maakt. In zo’n geval is GML (en de bijbehorende xsd-schema’s) geschikt. In andere gevallen gaat het slechts om het doorgeven van de geografische informatie en zijn de volgende zaken juist meer van belang: performance, bestandsgrootte en ondersteuning in software.


  • Nut: GeoPackage biedt een veel compactere bestandsuitwisseling dan de GML-gebaseerde uitwisselbestanden. In sommige gevallen is het van belang dat het uitwisselformaat validatie mogelijk maakt. In zo’n geval is GML (en de bijbehorende xsd-schema’s) geschikt. In andere gevallen gaat het slechts om het doorgeven van de geografische informatie en zijn de volgende zaken juist meer van belang: performance, bestandsgrootte en ondersteuning in software.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Meer informatie

Gerelateerd

GeoPackage 1.2, Geo-Standaarden

Realiseert

Geo-standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Archief)