Gewasbeschermingsregistratie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Gewasbeschermingsregistratie
Inhoud: Gewasbeschermingsmiddelen 
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gewasbeschermingsmiddelen 

Beschrijving

Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden verhandeld en gebruikt in Nederland, als ze zijn toegelaten. Daartoe beoordeelt het Ctgb de middelen op werking en risico's op de volgende onderwerpen: •de werkzaamheid•de effecten op het milieu•de effecten op de mens•de fysisch chemische eigenschappen


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009