Grafisch overzicht relatie principes/Onderling

Uit NORA Online
< Grafisch overzicht relatie principes
Ga naar: navigatie, zoeken

Let op: Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA vervallen per 1 januari 2023!

De principes worden als bindende architectuurafspraken vervangen door Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022

Relaties tussen afgeleide principes onderling[bewerken]

Aanvullend kanaalVoorkeurskanaal internetAfnemer heeft inzageTransparante dienstverleningAfspraken vastgelegdNauwkeurige dienstbeschrijvingAutomatische dienstverleningProactief aanbiedenBaseline kwaliteit dienstenVerantwoording dienstlevering mogelijkBeschikbaarheidBronregistraties zijn leidendBundeling van dienstenDiensten zijn herbruikbaarControleerbaarheidDe dienstverlener voldoet aan de normDoelbinding (AP)Een verantwoordelijke organisatiePDCA-cyclus in besturing kwaliteitSturing kwaliteit op het hoogste niveauEenmalige uitvraagGebruik de landelijke bouwstenenGebruik open standaardenGelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalInformatie-objecten systematisch beschrevenTerugmelden aan bronhouderVertrouwelijkheid (principe)IntegriteitNo wrong doorOntkoppelen met dienstenOnweerlegbaarheid (principe)Persoonlijke benaderingPerspectief gebruikerPositioneer de dienstRuimtelijke informatie via locatieVerantwoording besturing kwaliteitDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Is gerelateerd aan