Grafisch overzicht relaties Implicaties en Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Status
De Gebruikersraad heeft ingestemd met RFC 2022 op 13-9-2022. De wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2023.
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Overzichten
Meer Overzichten bekijken:
Alle Overzichten in review

Op deze pagina is een overzicht te zien van de relaties tussen Implicaties van Architectuurprincipes en de Architectuurprincipes waar zij bij horen. Deze overzichten zijn zowel grafisch te bekijken, als in tabelvorm - scroll omlaag of klik op de kop in de inhoudsopgave hieronder.

Grafisch overzicht Architectuurprincipes en Implicaties

Tabelvorm van Architectuurprincipes naar Implicaties

Tabelvorm van Implicaties naar Architectuurprincipes

Grafisch overzicht van Implicaties naar Architectuurprincipes

Beschrijf informatieobjecten in een modelVoorkom verlies van informatieMaak zoveel mogelijk data beschikbaar als open dataMinimaliseer het gebruik van gegevensBied één contactpunt (Single point of contact)Ken je afnemers en stem diensten hierop afVerwijs naar de bronMaak besluiten traceerbaar en controleerbaarGeef de afnemer inzage in rechten en voorwaarden en plichtenBied multi- en omni-channel dienstverleningSluit aan op het voorkeurskanaal van de gebruikerMaak de dienst toegankelijk voor alle gebruikersMaak de dienst toegankelijk voor anderstaligenElimineer overbodige processtappen (voor de afnemer)Maak beveiligingsmaatregelen zo gebruiksvriendelijk mogelijkPas ontwerprichtlijen toe bij websites en portalen en appsZorg dat overheidsinformatie eenvoudig te raadplegen isMaak één organisatie verantwoordelijk voor de dienstMaak stelselafspraken over identificatie en authenticatieDefineer de toegangsregels kanaalonafhankelijkBevorder hergebruik van gegevensNeem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik dienstenRegisseer hergebruik diensten in de ketenMaak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van dienstenGebruik standaard oplossingen zonder maatwerkPas je eigen proces en organisatie aan aan de standaard oplossingGebruik open sourceMaak diensten herbruikbaarScheid proces van dataScheiding van datasetsOntwerp op modulaire wijzeOntwerp diensten met oog voor doelbinding en grondslagKoppel bronsystemen op basis van een passende classificatieGebruik de standaard met het meest specifieke werkingsgebiedGebruik een actueel register met standaardenPas open standaarden toePleeg onderhoud op de toegepaste standaardenGebruik gestandaardiseerde referentiedataZorg voor open specificatiesStel een duidelijke Quality of Service (QoS) vast voor de dienstLeg per dienst vast aan welke standaarden deze voldoetLeg een Service Level Agreement vast bij de dienstNeem diensten op in een producten- en dienstencatalogus (PDC)Hanteer bewaartermijnen voor informatieLeg de doelbinding vast in de metadata van het gegevensobjectStel één verantwoordelijke vast voor ieder gegevenPas de FAIR dataprincipes toeLeg de context van een informatieobject vast in metadataDraag zorg voor juiste en actuele en volledige informatieMaak gegevens herleidbaar tot de bron (herkomst)Leg auditlogs vast bij de bronregistratie van het gegevenSla informatie op in een duurzaam toegankelijk bestandsformaatStel betrokkenen op de hoogte van het doel waarvoor gegevens verzameld wordenLeg de grondslag en het doel van de gegevensverwerking vastGegevens eenmalig uitgevraagd uniek opgeslagen meervoudig gebruiktRegistreer gegevens bij de bronWeet welke (bron)gegevens in huis zijnStel voor ieder gegeven de unieke bron vastGeef de voorkeur aan halen i.p.v. brengen van gegevensBepaal autorisaties met metadataReduceer rest-risico'sEvalueer de risicoanalyse bij veranderingenBepaal de continuïteitseisenStel onweerlegbaarheid vastVerifieer de kwaliteit van gegevens van het begin tot het einde van het procesRicht een sterke logging en audit-trail inVerifieer de werking van algoritmesMaak toegang tot applicaties en gegevens afhankelijk van authenticatieniveauHanteer het zero-trust modelSegmenteer het netwerkBepaal taken en verantwoordelijkheden van de gegevensverwerkingRicht data governance inStel van ieder gegeven de kwaliteit vastIdentificeer de voor de dienst relevante standaardoplossingenGebruik open standaarden voor modelleringMaak afspraken over nieuwe (en oude) versies van standaardenStel de juridische aansprakelijkheid per gegevensobject vastBewaak de continuïteit en stel een calamiteitenplan opGarandeer de beschikbaarheid van systemenControleer de verwerking van gegevensBorg de vertrouwelijkheid van gegevens in maatregelenMaak technische schuld inzichtelijkWissel gegevens tussen (web)applicaties uit met API'sVersleutel gegevens in rust en transportKies bij cloudoplossingen SaaS boven PaaS boven IaaSZorg dat software up-to-date isVerwerk bericht-interactie persistentVerleen alleen strikt noodzakelijke toegangsrechtenGebruik standaard oplossingenDeel open dataDiensten vullen elkaar aanDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Implicatie van