Grafisch overzicht relaties Implicaties en Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Scope RFC
Type pagina
Overzichten
Meer Overzichten bekijken:
Alle Overzichten in het RFC

Op deze pagina is een overzicht te zien van de relaties tussen Implicaties van Architectuurprincipes en de Architectuurprincipes waar zij bij horen.

Grafisch overzicht Architectuurprincipes en Implicaties

Beheers risico's voortdurendBeschrijf de dienst nauwkeurigBied de dienst proactief aanBouw diensten modulair opBundel dienstenGeef inzicht in de afhandeling van de dienstHergebruik vóór kopen vóór makenInformeer bij de bronLever een kanaal-onafhankelijk resultaatMaak diensten schaalbaarNeem gegevens als fundamentPas doelbinding toeStandaardiseer waar mogelijkStuur cyclisch op kwaliteitVerifieer altijdVerplaats je in de gebruikerVoorkom onnodige complexiteitDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Heeft implicatie

Grafisch overzicht Implicaties en Architectuurprincipes

Bepaal autorisaties met metadataBepaal de continuïteitseisenBepaal taken en verantwoordelijkheden van de gegevensverwerkingBeschrijf informatieobjecten in een modelBevorder hergebruik van gegevensBewaak de continuïteit en stel een calamiteitenplan opBied multi- en omni-channel dienstverleningBied één contactpunt (Single point of contact)Borg de vertrouwelijkheid van gegevens in maatregelenControleer de verwerking van gegevensDeel open dataDefineer de toegangsregels kanaalonafhankelijkDiensten vullen elkaar aanDraag zorg voor juiste en actuele en volledige informatieElimineer overbodige processtappen (voor de afnemer)Evalueer de risicoanalyse bij veranderingenGarandeer de beschikbaarheid van systemenGebruik de standaard met het meest specifieke werkingsgebiedGebruik een actueel register met standaardenGebruik gestandaardiseerde referentiedataGebruik open sourceGebruik open standaarden voor modelleringGebruik standaard oplossingenGebruik standaard oplossingen zonder maatwerkGeef de afnemer inzage in rechten en voorwaarden en plichtenGeef de voorkeur aan halen i.p.v. brengen van gegevensGegevens eenmalig uitgevraagd uniek opgeslagen meervoudig gebruiktHanteer bewaartermijnen voor informatieHanteer het zero-trust modelIdentificeer de voor de dienst relevante standaardoplossingenKen je afnemers en stem diensten hierop afKies bij cloudoplossingen SaaS boven PaaS boven IaaSKoppel bronsystemen op basis van een passende classificatieLeg auditlogs vast bij de bronregistratie van het gegevenLeg de context van een informatieobject vast in metadataLeg de doelbinding vast in de metadata van het gegevensobjectLeg de grondslag en het doel van de gegevensverwerking vastLeg een Service Level Agreement vast bij de dienstLeg per dienst vast aan welke standaarden deze voldoetMaak afspraken over nieuwe (en oude) versies van standaardenMaak besluiten traceerbaar en controleerbaarMaak beveiligingsmaatregelen zo gebruiksvriendelijk mogelijkMaak de dienst toegankelijk voor alle gebruikersMaak de dienst toegankelijk voor anderstaligenMaak diensten herbruikbaarMaak gegevens herleidbaar tot de bron (herkomst)Maak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van dienstenMaak stelselafspraken over identificatie en authenticatieMaak technische schuld inzichtelijkMaak toegang tot applicaties en gegevens afhankelijk van authenticatieniveauMaak zoveel mogelijk data beschikbaar als open dataMaak één organisatie verantwoordelijk voor de dienstMinimaliseer het gebruik van gegevensNeem diensten op in een producten- en dienstencatalogus (PDC)Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik dienstenOntwerp diensten met oog voor doelbinding en grondslagOntwerp op modulaire wijzePas de FAIR dataprincipes toePas je eigen proces en organisatie aan aan de standaard oplossingPas ontwerprichtlijen toe bij websites en portalen en appsPas open standaarden toePleeg onderhoud op de toegepaste standaardenReduceer rest-risico'sRegisseer hergebruik diensten in de ketenRegistreer gegevens bij de bronRicht data governance inRicht een sterke logging en audit-trail inScheid proces van dataScheiding van datasetsSegmenteer het netwerkSla informatie op in een duurzaam toegankelijk bestandsformaatSluit aan op het voorkeurskanaal van de gebruikerStel betrokkenen op de hoogte van het doel waarvoor gegevens verzameld wordenStel de juridische aansprakelijkheid per gegevensobject vastStel een duidelijke Quality of Service (QoS) vast voor de dienstStel onweerlegbaarheid vastStel van ieder gegeven de kwaliteit vastStel voor ieder gegeven de unieke bron vastStel één verantwoordelijke vast voor ieder gegevenVerifieer de kwaliteit van gegevens van het begin tot het einde van het procesVerifieer de werking van algoritmesVerleen alleen strikt noodzakelijke toegangsrechtenVersleutel gegevens in rust en transportVerwerk bericht-interactie persistentVerwijs naar de bronVoorkom verlies van informatieWeet welke (bron)gegevens in huis zijnWissel gegevens tussen (web)applicaties uit met API'sZorg dat overheidsinformatie eenvoudig te raadplegen isZorg dat software up-to-date isZorg voor open specificatiesDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Implicatie van