Handelingen op te nemen in de logging

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

De volgende uitgevoerde handelingen worden in ieder geval opgenomen in de logging:

  • gebruik van technische beheerfuncties en systeemhulpmiddelen zoals het wijzigingen van configuratie of instelling, uitvoeren van een systeemcommando, starten en stoppen, uitvoering van een back-up of restore, (tijdelijke) toekenning en uitoefening van hogere dan gebruikelijk rechten (incl. handelingen verricht met geprivilegieerde accounts, zoals root, superuser, proddba etc.);
  • gebruik van functionele beheerfuncties; zoals het wijzigen van configuratie en instellingen; release van nieuwe functionaliteit ingrepen in gegevenssets waaronder databases;
  • handelingen van beveiligingsbeheer; zoals het opvoeren en afvoeren gebruikers; toekennen en intrekken van rechten; wachtwoordreset; uitgifte en intrekken van cryptosleutels;
  • beveiligingsovertredingen (zoals de constatering van een virus; worm; Trojaans paard of andere malware; een poortscan of testen op zwakheden; foutieve inlogpogingen; overschrijding van autorisatiebevoegdheden; geweigerde pogingen om toegang te krijgen; het gebruik van niet operationele systeemservices; het starten en stoppen van security services);
  • verstoringen in het productieproces (zoals het vollopen van queues; systeemfouten; afbreken tijdens uitvoering van programmatuur; het niet beschikbaar zijn van aangeroepen programmaonderdelen of systemen);
  • handelingen van gebruikers; zoals verleende toegangsrechten; gebruik van on-line transacties en toegang tot bestanden door systeembeheerders.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Registratie (logging).

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 10.6.1.d, BIR 10.10.1.a-l, BIR 11.5.4.f