Hergebruik vóór kopen vóór maken

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Stelling

Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken.

Rationale

Hergebruik van diensten of onderdelen daarvan is duurzaam en kostenefficiënt, en bovendien leidt dit tot standaardisering van dienstverlening en informatievoorzieningen.

Als hergebruik niet mogelijk is, ga dan na of aanpassing op het bestaande mogelijk is. Pas daarna komt het alternatief om iets te kopen of desnoods te (laten) maken in zicht.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP021Bevorder hergebruik van gegevens2
3
4
IMP027Gebruik open source2
IMP074Identificeer de voor de dienst relevante standaardoplossingen2
IMP085Kies bij cloudoplossingen SaaS boven PaaS boven IaaS2
3
4
5
IMP028Maak diensten herbruikbaar2
4
IMP024Maak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van diensten2
IMP003Maak zoveel mogelijk data beschikbaar als open data1
3
IMP022Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik diensten1
IMP023Regisseer hergebruik diensten in de keten2
IMP039Zorg voor open specificaties1

Implicaties gerangschikt per laag van het Vijflaagsmodel

Laag 1: Grondslagenlaag

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag