Hergebruik vóór kopen vóór maken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP06
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Historie: Dit concept is gebaseerd op het oude AP01 Diensten zijn herbruikbaar.

Stelling

Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken.

Rationale

Hergebruik van diensten of onderdelen daarvan is duurzaam en kostenefficiënt, en bovendien leidt dit tot standaardisering van dienstverlening en informatievoorzieningen.

Als hergebruik niet mogelijk is, ga dan na of aanpassing op het bestaande mogelijk is. Pas daarna komt het alternatief om iets te kopen of desnoods te (laten) maken in zicht.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP021Bevorder hergebruik van gegevens2
3
4
NAP06.01Deel open data3
IMP027Gebruik open source2
IMP074Identificeer de voor de dienst relevante standaardoplossingen2
IMP085Kies bij cloudoplossingen SaaS boven PaaS boven IaaS2
3
4
5
IMP028Maak diensten herbruikbaar2
4
IMP024Maak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van diensten2
IMP003Maak zoveel mogelijk data beschikbaar als open data1
3
IMP022Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik diensten1
IMP023Regisseer hergebruik diensten in de keten2
IMP039Zorg voor open specificaties1

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag