Het belang van duurzame toegankelijkheid

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De themapagina's van Duurzame Toegankelijkheid zijn onder bewerking.
De pagina's over Duurzame Toegankelijkheid worden op dit moment opnieuw bekeken en geactualiseerd. We verwachten dat dit in Q2 2024 klaar is. Wil je meedenken of heb je vragen, neem dan contact op via steven.ham@nationaalarchief.nl
Waarde creëren met duurzaam toegankelijke informatie[bewerken]

Met duurzaam toegankelijke informatie, kan de overheid waarde creëren. Voor anderen en voor zichzelf. In het heden en in de toekomst.

Verschillende informatie kan verschillende (potentiële) waarde vertegenwoordigen. Daarom is het belangrijk om de informatiewaarde te bepalen, zodat vervolgens de passende maatregelen kunnen worden getroffen om die waarde te benutten.

Perspectieven informatiewaarde[bewerken]

Er zijn drie perspectieven van waaruit duurzame toegankelijkheid belangrijk is.

  • Publieke waarde. Vanuit het perspectief van de samenleving, kan overheidsinformatie bepaalde waarde vertegenwoordigen. Door deze informatie duurzaam toegankelijk te maken, stelt de overheid de maatschappij in staat om deze waarde te benutten, door:
• Goede dienstverlening te ervaren;
• Onderzoek te kunnen doen;
• Behouden erfgoed;
• Te kunnen participeren in besluitvorming;
• Hergebruiken data t.b.v. economie en maatschappij.
  • Legitimiteit. Welke producten en diensten de overheid levert en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, is vastgelegd in wet- en regelgeving. De principes/ uitgangspunten van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie dragen eraan bij dat overheidsorganisaties rekening houdend met wet- en regelgeving, op een rechtmatige manier hun taken kunnen uitvoeren en verantwoording hierover kunnen afleggen.
• Rechtszekerheid bieden
• Controleren van het handelen van de overheid
• Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Organisatie. Duurzame toegankelijke informatie is een belangrijke grondstof voor de overheid. Het is de grondstof voor het leveren van producten en diensten, waarmee de overheid publieke waarde creëert binnen de geldende wettelijke kaders.
• Taken efficiënt en effectief uitvoeren
• Benutten van kansen en beheersen van risico's
• Bevorderen van ketensamenwerking
• Verminderen effect van dataopslag op klimaatverandering

Verbinding tussen de perspectieven[bewerken]

De drie perspectieven staan niet op zichzelf, maar vormen een symbiotisch geheel. Dit is hieronder visueel weergegeven.


Figuur 'Perspectieven op informatiewaarde'

NORA-relaties[bewerken]

Bij het bepalen van de informatiewaarde is het belangrijk om ook te kijken naar risico’s die van invloed zijn op de gewenste mate van toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan privacybescherming. Zie hiervoor de themapagina Privacy.


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.