Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Uitgefaseerd
Verouderde functie
Bron
GA Infrastructuur

Doel

Het kunnen hosten van websites, applicaties en informatiesystemen (registers) en de daarbij relevante gegevens kunnen verwerken.

Scope

Op homogene wijze websites, applicaties en registers hosten die gebruikt kunnen worden door burgers, bedrijven en dienstverleners. We maken overheidsbrede afspraken en gebruiken standaarden voor Cloud-agnostische containertechnologie (e.g. docker en kubernetes, zie voorbeelden binnen de overheid). Publicatie vindt plaats op basis van standaarden en code in repositories die daardoor hergebruikt kunnen worden in de GDI. Dit proces noemen we de Cloud Native Overheid.
Zonder verwerking geen digitale dienstverlening. Het huidige heterogene landschap maakt ‘samen organiseren’ complex. Containertechnologie is normerend in de technologische industrie. De keuze is om de verwerking te laten hosten of ook te laten verwerken.

Afspraak
Afspraken die de interoperabiliteit tussen verschillende initiatieven binnen GDI faciliteert zodat gewenste flexibiliteit met behoud van kwaliteit kan worden bereikt zijn:

 • Websites en applicaties worden altijd op dezelfde manier verpakt en aangeboden, waardoor er tussen dienstverleners onderling en bij leveranciers geen verwarring kan ontstaan.
 • Eenduidige website- en applicatiehosting maakt IT beter beheersbaar, schaalbaar, veiliger en goedkoper.
 • Nieuwe ontwikkelingen moeten op containertechnologie gebaseerd zijn.
 • De verwerkingsinfrastructuur dient ook te voorzien in de mogelijkheid om legacy implementaties die niet omgezet kunnen worden te hosten, integratie kan plaatsvinden via een hybride oplossing.
 • NL API-profiel, incl oAuth, OpenIdConnect e.d.

Voorzieningen

 • Een overheid Gitlab / github (voor open source door/voor de overheid)
 • Een overheidsserviceregister (waarin de API’s gedocumenteerd zijn)
 • Overheids CI/CD-pipelines

Voorbeelden

Binnen de overheid zijn al voorzieningen beschikbaar die binnen hun domein invulling geven aan Verwerking en Hosting:

 • Common Ground “Haven”
 • Logius Private Cloud “LPC”
 • Het Standaard Platform

En bij private partijen kan je denken aan:

 • Amazon Cloud (AWS)
 • Google Cloud
 • Microsoft Cloud (Azure)

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam Verwerking en hosting


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS) */
  8756 [URL="[[Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)]]", label="Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)"]
  
  { } -> 8756 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8756 [URL="[[Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)]]", label="Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)"]
   [URL="[[Xx]]", label="Xx"]
  8756 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS) */
  8756 [URL="[[Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)]]", label="Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)"]
  
  { } -> 8756 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS) */
  8756 [URL="[[Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)]]", label="Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS)"]
  
  { } -> 8756 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in