Huwelijksgoederenregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Huwelijksgoederenregister
Inhoud: Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Rechtbanken


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Beschrijving

In het huwelijksgoederenregister staan de huwelijkse voorwaarden die bij een huwelijk zijn opgesteld. En de partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Inschrijving gebeurt door de notaris die de voorwaarden heeft opgemaakt. Het register is openbaar. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Besluit Huwelijksgoederenregister 1969