IFC (Industry Foundation Classes)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: IFC (Industry Foundation Classes)
ID: IFC
Type: StandaardUitwisseling van 3D-bouwinformatiemodellenWaar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit