IFC (Industry Foundation Classes)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: IFC (Industry Foundation Classes)

ID: IFC

Type: Standaard

Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:IFC

Status actualiteit: Actueel [1]

Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen
Uitwisseling van 3D-bouwinformatiemodellen, Industry Foundation Classes (IFC) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw Informatie Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. De standaard is ontwikkeld voor gebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en vergunningsaanvragers of bouwondernemers efficiënter verloopt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verlenen van (bouw) vergunningen en bij het ontwikkelen en ontwerpen van gebouwen.


  • Nut: Industry Foundation Classes (IFC) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw Informatie Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. De standaard is ontwikkeld voor gebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en vergunningsaanvragers of bouwondernemers efficiënter verloopt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verlenen van (bouw) vergunningen en bij het ontwikkelen en ontwerpen van gebouwen.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij het investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van 3D modellen van een bouwwerk.

Meer informatie

Gerelateerd

VISI

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))