INSPIRE

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

INSPIRE is richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap en dateert van 14 maart 2007.

INSPIRE is een kaderrichtlijn met wetgeving die voor alle Europese lidstaten geldt. Oorspronkelijk opgezet vanuit milieu toepassingen moet INSPIRE dankzij zijn brede toepassing leiden tot een algemene Europese geo-informatie infrastructuur voor milieugegevens en topografisch referenties. INSPIRE schrijft voor een groot deel voor hoe de Nationale geo-informatie infrastructuur dient te worden ingevuld. De infrastructuur die INSPIRE voorschrijft stelt geïntegreerde geo-informatie en diensten aan gebruikers beschikbaar. Deze diensten stellen gebruikers in staat om geo-informatie uit verschillende bronnen te vinden en op een interoperabele wijze te combineren (zowel technisch als semantisch), van lokaal tot globaal niveau en voor een brede scala van toepassingen. De gebruikers van INSPIRE zijn beleidsmakers, planontwikkelaars en managers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau en de burgers en hun organisaties. De invoeringsregels van INSPIRE adresseren zowel technische als niet-technische aspecten. Denk hierbij aan technische standaarden en protocollen, organisatieproblemen, gegevensbeleid (toegankelijkheid) en het inwinnen en beheren van geo-informatie voor verschillende thema’s.Eigenschappen

IDBR02
Laag binnen vijflaagsmodel1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
INSPIREIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Infrastructuur ruimtelijke informatie (Drijfveer)Heeft bronINSPIRE
ELF (EU Programma)Is gerelateerd aanINSPIRE