IPv6 en IPv4

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: IPv6 en IPv4
ID: IPv6 en IPv4
Type: Standaard
Cluster: GegevensuitwisselingInternet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.

IPv4 blijft ook van toepassing

Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: Communicatie op netwerkniveau over organisatiegrenzen heen tussen organisaties, individuele eindgebruikers, apparaten, diensten en sensoren
  • Werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector


Meer informatie  • Beheerorganisatie: IETF
Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Voorziening Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen) IPv4 wordt gesupport, IPv6 wordt nog niet ingezet. De BRV is te bevragen via www.rdw.nl. Op dit moment ziet de RDW voor de BRV nog geen noodzaak om op IPv6 over te gaan. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Berichtenbox voor bedrijven De website van de Berichtenbox ondersteunt IPv4 maar is volgens internet.nl niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/91865). De Berichtenbox is wel IPv6 ready, maar nog niet de hele keten. E-ovb (beheerder van de Berichtenbox) is daarbij ook afhankelijk van leveranciers die hun IPv6 implementatie nog niet op orde hebben. De implementatie moet DICTU-breed gebeuren voordat dit voor de Berichtenbox gedaan zal worden. Een datum voor de implementatie is niet bekend. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DigiD De website DigiD.nl is via IPv6 toegankelijk. Inmiddels verlopen ook de mailstromen via IPv6 (zie https://www.internet.nl/mail/digid.nl/17054). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DigiD Machtigen Zowel IPv6 als IPv4 worden ondersteund (zie https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/91888). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DigiInkoop IPv6 werd vorig jaar niet ondersteunt door de hoster van Digi-Inkoop. Er zijn geen plannen dit te realiseren, en er is geen opdracht om dit aan te passen. (zie ook https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/36515) voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digilevering Digilevering gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Digilevering ondersteunt op dit moment alleen IPv4. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digimelding Digimelding gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Digimelding ondersteunt op dit moment alleen IPv4. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Diginetwerk Binnen Diginetwerk wordt alleen IPv4 gebruikt, binnen het nummerplan is voldoende IPv4 ruimte beschikbaar. Er zijn geen specifieke plannen voor IPv6, maar er is een beleidsvoorstel om in tijdsperiode 2017/2018 plannen te gaan ontwikkelen. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digipoort Digipoort gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Digipoort ondersteunt IPv4 voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
MijnOverheid Mijnoverheid gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Mijnoverheid ondersteunt op dit moment alleen IPv4. (Er zijn plannen om IPv6 te activeren, maar er is nog geen concrete datum aan deze plannen gekoppeld) voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister) De website kvk.nl ondersteunt IPv4, maar is niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). Het project om over te stappen naar IPv6 project is door de KvK nog niet ingepland. De KvK had in 2016 wel voorbereidingen getroffen, waaronder de overstap naar een andere ISP provider, zodat de KvK een migratie naar IPv6 uit kan gaan voeren. Deze situatie was in augustus 2017 nog niet veranderd. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Ondernemersplein De website ondersteunt IPv4 en is toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.ondernemersplein.nl/86899). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Standard Business Reporting (SBR) De website van SBR wordt bij een derde partij gehost en is bereikbaar met IPv6. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten Aan de ondersteuning van IPv6 voor alle (publiek toegankelijke) systemen wordt gewerkt. De plandatum om IPv6 geheel geïmplementeerd te hebben is eind 2017. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Stelselcatalogus Stelselcatalogus gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Stelselcatalogus ondersteunt IPv4 en IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.stelselcatalogus.nl/92837). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
BV BSN (Beheervoorziening BSN)
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)
De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4 adressen via Gemnet/Diginetwerk. Het is nog niet bekend wanneer er met het ontsluiten op IPv6 zal worden begonnen. Wel is inmiddels de ontsluiting via DigiNetwerk begonnen. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Doc-Direkt De Haagse ring, waarover praktisch al het verkeer naar de Doc-Direkt voorzieningen loopt, ondersteunt geen IPv6. Het is bij Doc-Direkt niet bekend wanneer IPv6 gebruikt gaat worden. De beheerder van de Haagse Ring is Logius. De Haagse Ring is onderdeel van Diginetwerk. Binnen Diginetwerk wordt alleen IPv4 gebruikt, binnen het nummerplan is nu nog voldoende IPv4 ruimte beschikbaar. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst) IPv4 is in gebruik. De gebruikte technische componenten van DWR ondersteunen wel IPv6. IPv6 is een onderdeel van de infrastructuur en IPv6 reeksen worden uitgedeeld door Logius. Het is de bedoeling dat de internet facing kant van de DMZ IPv6 gaat ondersteunen, maar een concrete tijdlijn staat nog niet vast. voldoet deels van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
ODC-Noord Intern wordt IPv6 gebruikt op een specifiek netwerk. Nog niet alle benodigde producten worden met IPv6 aangeboden. Zodra de markt alles op het juiste niveau kan aanbieden zal dit geïmplementeerd worden en de systemen die vanaf het internet benaderbaar zijn ook worden ontsloten via IPv6. voldoet deels van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Overheid.nl Er wordt voldaan aan IPv4 en IPv6 (zie https://internet.nl/domain/www.overheid.nl/87086). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
P-Direkt De Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de P-Direkt loopt, ondersteunt geen IPv6. De P-Direkt voorzieningen, zoals gehost bij Match, ondersteunen in theorie momenteel al IPv6. In de praktijk is nog geen enkele afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. op IPv6 aangesloten. Op het aanbieden van IPv6 door de Haagse Ring heeft P-Direkt geen invloed. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
PKIoverheid IPv6 is geïmplementeerd voor de informatiepagina's van PKIoverheid op de Logius website (zie https://internet.nl/domain/www.logius.nl/87089). De PKIoverheid specifieke applicatiepagina's zijn op dit moment nog niet geschikt voor IPv6 (zie https://internet.nl/domain/crl.pkioverheid.nl/87088). Navraag bij de leverancier leert dat dit wel is opgenomen op de roadmap maar (nog) niet voor 2017. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Rijksoverheid.nl Rijksoverheid.nl ondersteunt zowel IPv6 als IPv4 (zie https://internet.nl/site/www.rijksoverheid.nl/86909). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Rijkspas IPv4 wordt toegepast. De Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de Rijkspas voorzieningen loopt, ondersteunt geen IPv6. Deze dienst wordt door Logius geleverd, en is onderdeel van de 'connectiviteitsdiensten' waarvan I&I gebruik maakt. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Rijksportaal Het huidige Rijksportaal (versie 1.6.5) is alleen ingericht voor IPv4. Om performance redenen wordt IPv6 momenteel nog niet toegepast. Oplossing van de oorzaken van de performance-issues is onderwerp van onderzoek. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
TenderNed Tenderned.nl is niet voorbereid op IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.tenderned.nl/86922). TenderNed is afhankelijk van de hostingpartij. Wanneer deze een transitie door maakt naar IPv6 zal TenderNed daar in mee gaan. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen