IPv6 en IPv4

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: IPv6 en IPv4
ID: IPv6 en IPv4
Type: Standaard
Cluster: Gegevensuitwisseling

ja

Internetnummers


Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.

IPv4 blijft ook van toepassing

  • Nut: Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst.

 Waar toepasbaar

Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.

  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij bouw of aanschaf van ICT netwerksystemen 

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRO (Basisregistratie Ondergrond)
  • Hosting Landelijke Voorziening BRO door TNO bij Solvinity > Hoewel alle gebruikte componenten IPv6 capabel zijn, wordt het interne netwerk ingericht op basis van IPv4. Initieel is de internetverbinding ook alleen op basis van IPv4 ingericht. In een later stadium zal de internetverbinding doormiddel van een IPv4/IPv6 proxy ook via IPv6 beschikbaar worden gesteld.
  • Hosting Bronhouderportaal BRO bij Standaard Platform (ODC Noord) > Zie status (d.d. maart 2018) in de monitor open standaardenbeleid https://www.noraonline.nl/wiki/Monitor_Open_Standaardenbeleid_2016/ODC-Noord-IPv6_en_IPv4

basisregistratieondergrond.nl is via IPv4 en IPv6 bereikbaar, voor dinoloket.nl geldt dat het domein nog alleen via IPv4 bereikbaar is.

voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)IPv4 wordt ondersteund, IPv6 wordt nog niet ingezet. De BRV is te bevragen via www.rdw.nl. Op dit moment ziet de RDW voor de BRV nog geen noodzaak om op IPv6 over te gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijvenDe website van de Berichtenbox ondersteunt IPv4 maar is volgens internet.nl niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/). De Berichtenbox is wel IPv6 ready, maar nog niet de hele keten. E-ovb (beheerder van de Berichtenbox) is daarbij ook afhankelijk van leveranciers die hun IPv6 implementatie nog niet op orde hebben. De implementatie moet DICTU-breed gebeuren voordat dit voor de Berichtenbox gedaan zal worden. Een datum voor de implementatie is zowel in 2018 als in 2019 niet bekend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiDDe website DigiD.nl is via IPv6 toegankelijk. Inmiddels verlopen ook de mailstromen via IPv6 (zie https://internet.nl/mail/digid.nl/ en https://internet.nl/site/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiD MachtigenZowel IPv6 als IPv4 worden ondersteund (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiInkoopIPv6 werd in 2016, 2017 en 2018 niet ondersteund door de hoster van DigiInkoop. Er zijn geen plannen dit te realiseren, en er is geen opdracht om dit aan te passen. (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigileveringIPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteunt. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigimeldingDigimelding gebruikt het Logius infrastructuurplatform. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteunt. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend. Digimelding ondersteunt op dit moment alleen IPv4.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DiginetwerkIPv4 is geïmplementeerd door de deelnemers aan Diginetwerk. De implementatie van IPv6 stond gepland voor Q4 2018 en wordt 2020. Vanwege aanbesteding KPS (koppelpunt van Diginetwerk) is ondersteuning van IPv6 gepland als onderdeel van de migratie naar de nieuwe KPS leverancier.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigipoortDigipoort gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik niet. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteund. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend. Digipoort ondersteunt IPv4. Implementatie van IPv6 stond gepland voor Q1 2019 maar dient opnieuw te worden ingepland.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Idensys
EHerkenning
Niet alle voorzieningen voldoen aan IPv4 en IPv6. (Zie: https://internet.nl/mail/eherkenning.nl/ en https://internet.nl/mail/idensys.nl/).

De webservers voldoen wel aan IPv6, maar niet alle mailservers voldoen.

Voor onze inkomende mail zijn we als kleine voorziening van Logius afhankelijk van de dienstverlening van het Shared Service Centrum van het Rijk (SSC-ICT). We zijn als Logius wel in gesprek met SSC-ICT.
voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
MijnOverheidMijnOverheid gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. MijnOverheid ondersteunt op dit moment IPv4 en IPv6. Mijn.overheid.nl voldoet aan de standaard. IPv6 staat niet op de inkomende mailservers er bestaat ook geen planning voor om dit wel te doen. Dit is ook minder urgent dan IPv6 op de website, waar we dit wel op ingeschakeld hebben.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NHR (Basisregistratie Handelsregister)Mailservers e.d. zijn bereikbaar via zowel IPv4 als IPv6 maar de website van KvK nog niet, De website kvk.nl ondersteunt IPv4, maar is niet toegankelijk via IPv6 (zie: https://internet.nl/site/www.kvk.nl/). Het project om over te stappen naar IPv6 voor de website hangt samen met de wisseling van provider die KvK wil gaan doen, die wisseling gaat niet voor 2020 plaatsvinden.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OndernemerspleinDe website ondersteunt IPv4 en is toegankelijk via IPv6 (zie: https://internet.nl/site/www.ondernemersplein.nl/ en https://internet.nl/site/ondernemersplein.kvk.nl/577753/#). Voor het maildomein ondernemersplein.nl en kvk.nl is IPv6 niet geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/ondernemersplein.nl/249075/# en https://internet.nl/mail/kvk.nl/249076/). Implementatie van IPv6 voor de mailservers is niet mogelijk.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Samenwerkende catalogiZowel de informatieve pagina’s op logius.nl als de validator zelf zijn voorzien van IPV4 en IPV6 adressen. Dit na een migratie van beide omgevingen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Standard Business Reporting (SBR)De website van SBR wordt bij een derde partij gehost en is bereikbaar met IPv6. Er zijn mailservers die niet voldoen aan IPv6. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteunt. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StelselcatalogusDe Stelselcatalogus gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt niet de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Stelselcatalogus ondersteunt geen IPv6 (zie: https://internet.nl/site/www.stelselcatalogus.nl/).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BV BSN (Beheervoorziening BSN)
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)
Het publiceren van de diensten op IPv6 wordt in 2020 op de backlog van infrastructuur wijzigingen gezet. Wanneer de diensten beschikbaar zijn op IPv6 is nog niet bekend. Er wordt al wel met de ODC leverancier gekeken hoe IPv6 publicatie van diensten zou moeten plaatsvinden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Doc-DirektDoc-Direkt voldoet aan IPv4 en IPv6.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)IPv4 is in gebruik. De gebruikte technische componenten van DWR ondersteunen wel IPv6. IPv6 is een onderdeel van de infrastructuur en IPv6 reeksen worden uitgedeeld door Logius. De internet facing kant van de DMZ gaat IPv6 eind 2019 ondersteunen.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordIntern wordt IPv6 gebruikt op een specifiek netwerk. Nog niet alle benodigde producten worden met IPv6 aangeboden. Zodra de markt alles op het juiste niveau kan aanbieden zal dit geïmplementeerd worden en zullen de systemen die vanaf het internet benaderbaar zijn, ook worden ontsloten via IPv6. Planning is eind 2019 geïmplementeerd.

https://internet.nl/site/odc-noord.nl/574389/#control-panel-21; https://internet.nl/site/rijkscloud.nl/574392/#control-panel-21; https://internet.nl/site/sso-noord.nl/574393/#control-panel-11;

Nb. De mailomgeving van DUO waarop odc-noord.nl en sso-noord wordt gehost is daarentegen wel via IPv6 bereikbaar. https://internet.nl/mail/rijkscloud.nl/247562/#control-panel-16 Zodra ipv6 beschikbaar komt in Openstack kan rijkscloud.nl domein via ipv6 mail ontvangen en versturen.
geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlEr wordt voldaan aan IPv4 en IPv6 (zie: https://internet.nl/domain/www.overheid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektDe P-Direkt omgeving, draaiend in de ODC Rijswijk omgeving en beheert door SSC-ICT, is gebaseerd op IPv4. ODC Rijswijk en Haagse Ring (het koppelnetwerk waar P-Direkt gebruik van maakt) ondersteunt geen IPv6.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PKIoverheidIPv6 is geïmplementeerd voor de informatiepagina’s van PKIoverheid op de Logius website (zie: https://internet.nl/domain/www.logius.nl/).

De PKIoverheid specifieke applicatiepagina’s zijn op dit moment nog niet geschikt voor IPv6 (zie: https://internet.nl/domain/crl.pkioverheid.nl/).

Dit was gepland voor Q4 2019. De implementatiedatum is gekoppeld aan gunning van een nieuw contract aan applicatieleverancier. Dit is uitgesteld naar Q1 2020.
geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Rijksoverheid.nlDe website rijksoverheid.nl ondersteunt zowel IPv6 als IPv4 (zie: https://internet.nl/site/www.rijksoverheid.nl/).

IPv6 is niet voor (alle) mailservers geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/rijksoverheid.nl/249091/#). Het technisch beheer van een aantal maildomeinen wordt uitgevoerd door SSC-ICT.

De internet facing kant van de DMZ gaat IPv6 eind 2019 ondersteunen.
voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijkspasIPv4 wordt toegepast. De Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de Rijkspas voorzieningen loopt, ondersteunt geen IPv6. Deze dienst wordt door Logius geleverd, en is onderdeel van de ‘connectiviteitsdiensten’ waarvan I&I gebruik maakt.  voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalHet huidige Rijksportaal (versie 1.6.5) is alleen ingericht voor IPv4. Om performanceredenen wordt IPv6 momenteel nog niet toegepast. Als gevolg van de transitie naar het overheidsdatacenter (ODC), het beëindigen van de realisatie van release 1.7 en een lopende verkenning op een nieuwe omgeving is er zowel in 2018 als in 2019 geen doorontwikkeling t.a.v. nieuwe functionaliteit voor het Rijksportaal.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedTenderned.nl is zowel in 2018 als in 2019 niet voorbereid op IPv6 (zie: https://internet.nl/site/www.tenderned.nl/). TenderNed is afhankelijk van de hostingpartij. Wanneer deze een transitie door maakt naar IPv6 zal TenderNed daarin mee gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden