IPv6 en IPv4

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: IPv6 en IPv4
ID: IPv6 en IPv4
Type: Standaard
Cluster: Gegevensuitwisseling
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Internetnummers


Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.

IPv4 blijft ook van toepassing

  • Nut: Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst.

 Waar toepasbaar

Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.

  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij bouw of aanschaf van ICT netwerksystemen 

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen)IPv4 wordt gesupport, IPv6 wordt nog niet ingezet. De BRV is te bevragen via www.rdw.nl. Op dit moment ziet de RDW voor de BRV nog geen noodzaak om op IPv6 over te gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Berichtenbox voor bedrijvenDe website van de Berichtenbox ondersteunt IPv4 maar is volgens internet.nl niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/91865). De Berichtenbox is wel IPv6 ready, maar nog niet de hele keten. E-ovb (beheerder van de Berichtenbox) is daarbij ook afhankelijk van leveranciers die hun IPv6 implementatie nog niet op orde hebben. De implementatie moet DICTU-breed gebeuren voordat dit voor de Berichtenbox gedaan zal worden. Een datum voor de implementatie is niet bekend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiDDe website DigiD.nl is via IPv6 toegankelijk. Inmiddels verlopen ook de mailstromen via IPv6 (zie https://www.internet.nl/mail/digid.nl/17054).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiD MachtigenZowel IPv6 als IPv4 worden ondersteund (zie https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/91888).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiInkoopIPv6 werd vorig jaar niet ondersteunt door de hoster van Digi-Inkoop. Er zijn geen plannen dit te realiseren, en er is geen opdracht om dit aan te passen. (zie ook https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/36515)voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigileveringDigilevering gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Digilevering ondersteunt op dit moment alleen IPv4.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigimeldingDigimelding gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Digimelding ondersteunt op dit moment alleen IPv4.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DiginetwerkBinnen Diginetwerk wordt alleen IPv4 gebruikt, binnen het nummerplan is voldoende IPv4 ruimte beschikbaar. Er zijn geen specifieke plannen voor IPv6, maar er is een beleidsvoorstel om in tijdsperiode 2017/2018 plannen te gaan ontwikkelen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigipoortDigipoort gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Digipoort ondersteunt IPv4voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
MijnOverheidMijnoverheid gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Mijnoverheid ondersteunt op dit moment alleen IPv4. (Er zijn plannen om IPv6 te activeren, maar er is nog geen concrete datum aan deze plannen gekoppeld)voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister)De website kvk.nl ondersteunt IPv4, maar is niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). Het project om over te stappen naar IPv6 project is door de KvK nog niet ingepland. De KvK had in 2016 wel voorbereidingen getroffen, waaronder de overstap naar een andere ISP provider, zodat de KvK een migratie naar IPv6 uit kan gaan voeren. Deze situatie was in augustus 2017 nog niet veranderd.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OndernemerspleinDe website ondersteunt IPv4 en is toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.ondernemersplein.nl/86899).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Standard Business Reporting (SBR)De website van SBR wordt bij een derde partij gehost en is bereikbaar met IPv6.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Stelsel Elektronische ToegangsdienstenAan de ondersteuning van IPv6 voor alle (publiek toegankelijke) systemen wordt gewerkt. De plandatum om IPv6 geheel geïmplementeerd te hebben is eind 2017.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StelselcatalogusStelselcatalogus gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Stelselcatalogus ondersteunt IPv4 en IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.stelselcatalogus.nl/92837).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BV BSN (Beheervoorziening BSN)
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)
De voorzieningen zijn IPv6-ready in datacentrum, maar er wordt momenteel gebruik gemaakt van IPv4 adressen via Gemnet/Diginetwerk. Het is nog niet bekend wanneer er met het ontsluiten op IPv6 zal worden begonnen. Wel is inmiddels de ontsluiting via DigiNetwerk begonnen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Doc-DirektDe Haagse ring, waarover praktisch al het verkeer naar de Doc-Direkt voorzieningen loopt, ondersteunt geen IPv6. Het is bij Doc-Direkt niet bekend wanneer IPv6 gebruikt gaat worden. De beheerder van de Haagse Ring is Logius. De Haagse Ring is onderdeel van Diginetwerk. Binnen Diginetwerk wordt alleen IPv4 gebruikt, binnen het nummerplan is nu nog voldoende IPv4 ruimte beschikbaar.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)IPv4 is in gebruik. De gebruikte technische componenten van DWR ondersteunen wel IPv6. IPv6 is een onderdeel van de infrastructuur en IPv6 reeksen worden uitgedeeld door Logius. Het is de bedoeling dat de internet facing kant van de DMZ IPv6 gaat ondersteunen, maar een concrete tijdlijn staat nog niet vast.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
ODC-NoordIntern wordt IPv6 gebruikt op een specifiek netwerk. Nog niet alle benodigde producten worden met IPv6 aangeboden. Zodra de markt alles op het juiste niveau kan aanbieden zal dit geïmplementeerd worden en de systemen die vanaf het internet benaderbaar zijn ook worden ontsloten via IPv6.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Overheid.nlEr wordt voldaan aan IPv4 en IPv6 (zie https://internet.nl/domain/www.overheid.nl/87086).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
P-DirektDe Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de P-Direkt loopt, ondersteunt geen IPv6. De P-Direkt voorzieningen, zoals gehost bij Match, ondersteunen in theorie momenteel al IPv6. In de praktijk is nog geen enkele afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. op IPv6 aangesloten. Op het aanbieden van IPv6 door de Haagse Ring heeft P-Direkt geen invloed.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PKIoverheidIPv6 is geïmplementeerd voor de informatiepagina's van PKIoverheid op de Logius website (zie https://internet.nl/domain/www.logius.nl/87089). De PKIoverheid specifieke applicatiepagina's zijn op dit moment nog niet geschikt voor IPv6 (zie https://internet.nl/domain/crl.pkioverheid.nl/87088). Navraag bij de leverancier leert dat dit wel is opgenomen op de roadmap maar (nog) niet voor 2017.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Rijksoverheid.nlRijksoverheid.nl ondersteunt zowel IPv6 als IPv4 (zie https://internet.nl/site/www.rijksoverheid.nl/86909).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
RijkspasIPv4 wordt toegepast. De Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de Rijkspas voorzieningen loopt, ondersteunt geen IPv6. Deze dienst wordt door Logius geleverd, en is onderdeel van de 'connectiviteitsdiensten' waarvan I&I gebruik maakt.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
RijksportaalHet huidige Rijksportaal (versie 1.6.5) is alleen ingericht voor IPv4. Om performance redenen wordt IPv6 momenteel nog niet toegepast. Oplossing van de oorzaken van de performance-issues is onderwerp van onderzoek.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TenderNedTenderned.nl is niet voorbereid op IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.tenderned.nl/86922). TenderNed is afhankelijk van de hostingpartij. Wanneer deze een transitie door maakt naar IPv6 zal TenderNed daar in mee gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden