IPv6 en IPv4

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
IPv6 en IPv4
ID

IPv6 en IPv4

Type

Standaard

Cluster
Gegevensuitwisseling
Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Laag 5: Netwerklaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: IPv6 en IPv4


Adressering van ICT-systemen binnen een netwerk
Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.

IPv4 blijft ook van toepassing
  • Nut: Internet Protocol (IP) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. IPv6 heeft een veel grotere hoeveelheid beschikbare IP-adressen ten opzichte van de voorganger IPv4. Dit maakt verdere groei en innovatie van het internet mogelijk. 

IPv6 is niet backwards compatible. Dit wil zeggen dat een IPv4-systeem niet een IPv6-systeem kan bereiken, of andersom. Om die reden moet een organisatie bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst beide versies uitvragen. 

  • Werking: De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. Hierdoor kunnen ICT-systemen elkaar herkennen en onderling data uitwisselen.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRO (Basisregistratie Ondergrond)
  • Hosting Landelijke Voorziening BRO door TNO bij Solvinity > Hoewel alle gebruikte componenten IPv6 capabel zijn, wordt het interne netwerk ingericht op basis van IPv4. Initieel is de internetverbinding ook alleen op basis van IPv4 ingericht. In een later stadium zal de internetverbinding doormiddel van een IPv4/IPv6 proxy ook via IPv6 beschikbaar worden gesteld.
  • Hosting Bronhouderportaal BRO bij Standaard Platform (ODC Noord) > Zie status (d.d. maart 2018) in de monitor open standaardenbeleid https://www.noraonline.nl/wiki/Monitor_Open_Standaardenbeleid_2016/ODC-Noord-IPv6_en_IPv4

basisregistratieondergrond.nl is via IPv4 en IPv6 bereikbaar, voor dinoloket.nl geldt dat het domein nog alleen via IPv4 bereikbaar is.

voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)IPv4 wordt ondersteund, IPv6 wordt nog niet ingezet. De BRV is te bevragen via www.rdw.nl. Op dit moment ziet de RDW voor de BRV nog geen noodzaak om op IPv6 over te gaan.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijvenDe Berichtenbox voor bedrijven voldoet op 4 van de 5 punten aan IPv6. Enkel de IPv6-bereikbaarheid van nameservers ontbreekt.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiDHet domein DigiD.nl is via IPv4 en IPv6 toegankelijk. Ook het mailverkeer verloopt via IPv4 en IPv6 (zie https://internet.nl/mail/digid.nl/ en https://internet.nl/site/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiD MachtigenDe website van DigiD Machtigen is via IPv4 en IPv6 toegankelijk en ondersteund (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiInkoopIPv4 en IPv6 zijn geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigileveringIPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteunt. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigimeldingDigimelding gebruikt het Logius infrastructuurplatform. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteunt. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend. Digimelding ondersteunt op dit moment alleen IPv4.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DiginetwerkIPv4 is geïmplementeerd door de deelnemers aan Diginetwerk. De implementatie van IPv6 stond gepland voor Q4 2018 en wordt 2020. Vanwege aanbesteding KPS (koppelpunt van Diginetwerk) is ondersteuning van IPv6 gepland als onderdeel van de migratie naar de nieuwe KPS leverancier.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigipoortDigipoort gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik niet. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteund. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend. Digipoort ondersteunt IPv4. Implementatie van IPv6 stond gepland voor Q1 2019 maar dient opnieuw te worden ingepland.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Deze standaard is geïmplementeerd, zie https://internet.nl/site/eherkenning.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HR (Basisregistratie Handelsregister)Dit is geregeld voor alle kvk.nl domeinen. De website is beschikbaar op zowel IPv4 als IPv6 (± 20% van de bezoekers).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
MijnOverheidDe standaard wordt toegepast, maar is niet te testen via internet.nl omdat MijnOverheid de internet.nl scanner in de anti-DDOS protection blokkeert. MijnOverheid gaat in gesprek met internet.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
OndernemerspleinIPv6 is aanwezig en conform overheid streefbeleid.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Rijksoverheid.nl e-mailIPv6 is voor de mailservers geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/rijksoverheid.nl). Het technisch beheer van een aantal maildomeinen wordt uitgevoerd door SSC-ICT. De internet facing kant van de DMZ levert IPV6 sinds 2021voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Samenwerkende catalogiZowel de informatieve pagina’s op logius.nl als de SC API (zoekdienst.overheid.nl) voldoen aan IPv4 en IPv6.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Standard Business Reporting (SBR)De website van SBR wordt bij een derde partij gehost en is bereikbaar met IPv6. Er zijn mailservers die niet voldoen aan IPv6. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteunt. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StelselcatalogusDe Stelselcatalogus gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt niet de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Stelselcatalogus ondersteunt geen IPv6 (zie: https://internet.nl/site/www.stelselcatalogus.nl/).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
WOZ WaardeloketExact dezelfde website is zowel over IPv4 als IPv6 bereikbaar (zie: https://internet.nl/site/www.wozwaardeloket.nl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Website RDW.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)
Beheervoorziening BSN
Het publiceren van de diensten op IPv6 wordt in 2020 op de backlog van infrastructuur wijzigingen gezet. Wanneer de diensten beschikbaar zijn op IPv6 is nog niet bekend. Er wordt al wel met de ODC leverancier gekeken hoe IPv6 publicatie van diensten zou moeten plaatsvinden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Doc-DirektDoc-Direkt voldoet aan IPv4 en IPv6.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)IPv4 is in gebruik. De gebruikte technische componenten van DWR ondersteunen wel IPv6. IPv6 is een onderdeel van de infrastructuur en IPv6 reeksen worden uitgedeeld door Logius. De internet facing kant van de DMZ gaat IPv6 eind 2019 ondersteunen.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordIntern wordt IPv6 gebruikt op een specifiek netwerk. Nog niet alle benodigde producten worden met IPv6 aangeboden. Zodra de markt alles op het juiste niveau kan aanbieden zal dit geïmplementeerd worden en zullen de systemen die vanaf het internet benaderbaar zijn, ook worden ontsloten via IPv6. Planning is eind 2019 geïmplementeerd.

https://internet.nl/site/odc-noord.nl/574389/#control-panel-21; https://internet.nl/site/rijkscloud.nl/574392/#control-panel-21; https://internet.nl/site/sso-noord.nl/574393/#control-panel-11;

Nb. De mailomgeving van DUO waarop odc-noord.nl en sso-noord wordt gehost is daarentegen wel via IPv6 bereikbaar. https://internet.nl/mail/rijkscloud.nl/247562/#control-panel-16 Zodra ipv6 beschikbaar komt in Openstack kan rijkscloud.nl domein via ipv6 mail ontvangen en versturen.
geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlEr wordt voldaan aan IPv4 en IPv6 (zie: https://internet.nl/domain/www.overheid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
P-DirektDe P-Direkt omgeving, draaiend in de ODC Rijswijk omgeving en beheert door SSC-ICT, is gebaseerd op IPv4. ODC Rijswijk en Haagse Ring (het koppelnetwerk waar P-Direkt gebruik van maakt) ondersteunt geen IPv6.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDOKZowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster (zie: https://internet.nl/domain/www.pdok.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
PKIoverheidIPv6 is geïmplementeerd voor de informatiepagina’s van PKIoverheid op de Logius website (zie: https://internet.nl/domain/www.logius.nl/) en voor het ontvangend maildomein. De PKIoverheid specifieke applicatiepagina’s zijn op dit moment nog niet geschikt voor IPv6 (zie: https://internet.nl/domain/crl.pkioverheid.nl/). Inmiddels is Logius met de leverancier van pkioverheid.nl bezig met een impactanalyse voor de benodigde werkzaamheden voor IPv6. Een exacte planning/realisatiedatum is nog niet af te geven omdat de voorziene oplossingsrichting nog niet volledig is uitgewerkt.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Rijksoverheid.nlDe website rijksoverheid.nl ondersteunt zowel IPv6 als IPv4 (zie: https://internet.nl/site/www.rijksoverheid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
RijkspasIPv4 wordt toegepast. De Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de Rijkspas voorzieningen loopt, ondersteunt geen IPv6. Deze dienst wordt door Logius geleverd, en is onderdeel van de ‘connectiviteitsdiensten’ waarvan I&I gebruik maakt.  voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalHet huidige Rijksportaal (versie 1.6.5) is alleen ingericht voor IPv4. Om performanceredenen wordt IPv6 momenteel nog niet toegepast. Als gevolg van de transitie naar het overheidsdatacenter (ODC), het beëindigen van de realisatie van release 1.7 en een lopende verkenning op een nieuwe omgeving is er zowel in 2018 als in 2019 geen doorontwikkeling t.a.v. nieuwe functionaliteit voor het Rijksportaal.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedConfiguratie aanpassing is doorgevoerd op ook IPV6 volledig te ondersteunen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden