ISO/IEC 18033-1:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - General)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: ISO/IEC 18033-1:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - General)
ID: NEN-ISO/IEC 18033-1:2015
Type: Standaard
Versie: 2015


ISO / IEC 18033-1: 2015 is van algemene aard en biedt definities die van toepassing zijn in volgende delen van deze internationale norm. De aard van codering wordt geïntroduceerd en bepaalde algemene aspecten van het gebruik en de eigenschappen ervan worden beschreven. De criteria die worden gebruikt om de algoritmen te selecteren die in de volgende delen van deze internationale norm zijn gespecificeerd, zijn vastgelegd in de bijlagen A en B.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie