(Software) configuratie management

Uit NORA Online
ISOR:(Software) configuratie management
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Configuratiebeheer is het beheerproces dat onder andere verantwoordelijk is voor het registreren van de software configuratie-items (SCI's) en hun specifieke kenmerken, zodat de SCI's altijd uniek te identificeren zijn en de volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en de juistheid van de in de CMDB opgenomen items gewaarborgd is. Configuratie beheer geeft inzicht in de status van de verschillende SCI’s die binnen het ontwikkeltraject worden gebruikt en geeft de relaties weer tussen deze SCI’s. Hierdoor wordt duidelijk welke gevolgen aanpassingen van het ene SCI heeft voor andere SCI’s.


Criterium

De inrichting van het configuratiebeheer behoort waarborgen te bieden dat de vastgelegde gegevens van de software configuratie-items (SCI’s) in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.04.01 configuratie-administratie

Software configuratiecomponenten worden conform procedures en met behulp van hulpmiddelen vastgelegd.

APO_C.04.02 configuratie-administratie

De configuratie-administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel.

APO_C.04.03 configuratie-administratie

Wijzigingen in software configuratie-items worden volgens een gestandaardiseerd proces vastgelegd in de CMDB.