(Software)configuratiebeheer

Uit NORA Online
ISOR:(Software) configuratie management
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor het vastleggen en actueel houden van gegevens van configuratie-items van een computerprogramma.

Objecttoelichting

Configuratiebeheer is het beheerproces dat onder andere verantwoordelijk is voor het registreren van de softwareconfiguratie-items (SCI’s) en hun specifieke kenmerken, zodat de SCI’s altijd uniek te identificeren zijn en de volledigheid en de juistheid van de in de Configuration Management Database (CMDB) opgenomen items gewaarborgd is. Configuratiemanagement geeft inzicht in de status van de verschillende SCI’s die binnen het ontwikkeltraject worden gebruikt en geeft de relaties weer tussen deze SCI’s. Hierdoor wordt duidelijk welke gevolgen aanpassingen van het ene SCI heeft voor andere SCI’s.


Criterium

De inrichting van het configuratiebeheer behoort waarborgen te bieden dat de vastgelegde gegevens van de softwareconfiguratie-items in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.

Doelstelling

Het waarborgen dat de vastgelegde gegevens van de softwareconfiguratie-items in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.

Risico

De softwareconfiguratie-items zijn onbetrouwbaar (niet juist en niet volledig).

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.04.01 Configuratie-administratie (CMDB)

Softwareconfiguratie-items worden conform procedures en met hulpmiddelen vastgelegd.

APO_C.04.02 Configuratie-administratie (CMDB)

De configuratie-administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel.

APO_C.04.03 Configuratie-administratie (CMDB)

Wijzigingen in softwareconfiguratie-items worden volgens een gestandaardiseerd proces vastgelegd in de Configuration Management Database (CMDB).