Aan het architectuurdocument gestelde eisen

Uit NORA Online
ISOR:Aan het architectuurdocument gestelde eisen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Het document:

  • heeft een eigenaar;
  • is voorzien van een datum en versienummer;
  • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aange-past);
  • is actueel, juist en volledig;
  • is door het juiste (organisatorische) niveau vastge-steld/geaccordeerd.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Huisvesting-IV architectuur via de conformiteitsindicator documentatie.

Risico bovenliggende principe

Gebrek aan inzicht overzicht op de positie en samenhang van beveiligingsmaatregelen, maakt de kans groot dat bedreigingen over het hoofd worden gezien en schade ontstaat door ongeautoriseerde toegang en misbruik van bedrijfsmiddelen en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Doelstelling bovenliggende principe

Een Huisvesting-IV-landschap bieden dat in samenhang beveiligd is en inzicht geeft in de inrichting van de fysieke voorzieningen.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening bij opname in de ISOR.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen