Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext

Uit NORA Online
ISOR:Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext
Ga naar: navigatie, zoeken
”Dit plaatje duidt aan dat de pagina's met betrekking tot deze BIO Thema-uitwerking in bewerking zijn”
Deze BIO Thema-uitwerking is in onderhoud
Een of meer pagina's van de BIO Thema-uitwerking Cloudiensten gaan binnenkort in onderhoud. Dit is herkenbaar aan de status Concept.
Versie 2.0 van deze BIO Thema-uitwerking van 1 juni 2021 wordt vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
Let op! Versie 2.1 in pdf-formaat wordt pas op de website BIO-overheid/producten gepubliceerd, na de volledige invoer van alle updates van de BIO Thema-uitwerkingen in de ISOR.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De cloud-beveiligingsstrategie van de CSP:

  • geeft onder andere aan hoe zij de CSC’s tegen bedreigingen beschermt;
  • besteedt aandacht aan de huidige beveiligingscontext van de CSP, inclusief vaardigheden, capaciteiten en informatiebeveiligingsfunctie.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Cloudbeveiligingsstrategie via de conformiteitsindicator Cloudbeveiligingsstrategie.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is The Standard of Good Practice for Information Security 2018 SG 2.1.3 en SG 2.1.6