Geheime authenticatie-informatie

Uit NORA Online
ISOR:Authenticatie-informatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Toegang tot informatiesystemen door gebruikers en infrastructuurcomponenten wordt gereguleerd door het toegangsmechanisme: gebruikersidentificatie (zoals een gebruikersaccount) en authenticatie (zoals een wachtwoord). Dit mechanisme moet voldoen aan vooraf vastgestelde beveiligingseisen. Voor het verlenen van toegang tot informatiesystemen ontvangen gebruikers authenticatie-informatie. De gebruikers behoren hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Het delen van toegangssleutels tot informatie kan en mag nooit worden afgedwongen.


Criterium

Het toewijzen van geheime authenticatie-informatie moet worden beheerst via een formeel beheerproces.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de geclaimde identiteit van de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem kan worden bewezen en dat daardoor alleen de bevoegde (of beoogde) gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem toegang krijgt tot gegevens in het systeem.

Risico

Er kan misbruik van gegevens door onbevoegden worden gemaakt.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 9.2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_U.08.01authenticatie-informatieElke gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem wordt geïdentificeerd op basis van een identificatiecode.Elke gebruiker wordt geïdentificeerd op basis van een identificatiecode
TVZ_U.08.02authenticatie-informatieBij uitgifte van authenticatiemiddelen worden minimaal de identiteit en het feit dat de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem recht heeft op het authenticatiemiddel vastgesteld.Bij uitgifte van authenticatiemiddelen worden minimaal identiteit en recht op authenticatiemiddel vastgesteld
TVZ_U.08.03beheersprocesEen onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is een verplichte verklaring van gebruikers waarin zij verklaren persoonlijke geheime authenticatie-informatie geheim te houden.Verplichte geheimhoudingsverklaring is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden
TVZ_U.08.04beheersprocesGeheime authenticatie-informatie is uniek toegekend aan een persoon en voldoet aan een specifieke (niet gemakkelijk te raden) samenstelling van tekens.Authenticatie-informatie is uniek toegekend aan één persoon en voldoet aan specifieke samenstelling van tekens