De procedures hebben betrekking op ingerichte controleprocessen met vastgestelde cyclus

Uit NORA Online
ISOR:Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De procedures hebben betrekking op controleprocessen die conform een vastgestelde cyclus zijn ingericht, zoals: registratie, statusmeting, bewaking (monitoring), analyse, rapportage en evaluatie.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beoordelingsprocedure via de conformiteitsindicator Procedures.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk