Communicatievoorzieningen Control

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Communicatievoorzieningen Control
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling[bewerken]

Het doel van het control-domein (beheersing) voor deze BIO Thema-uiterking is te zorgen en/of vast te stellen dat:

 • netwerkdiensten veilig zijn ingericht voor het leveren van de beoogde prestaties;
 • het beoogde beveiligingsniveau van technische netwerkdiensten en netcomponenten kan worden gegarandeerd.


Dit betekent dat de organisatie over adequate beheersingsorganisaties beschikt en waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.

Risico's[bewerken]

Als de noodzakelijke beheersingsmaatregelen binnen de organisatie ontbreken, is het niet zeker dat de netwerkomgeving aan de beoogde organisatorische en beveiligingsvoorwaarden voldoet en de naleving van deze omgeving toereikend is ingericht. Ook kan niet worden vastgesteld dat gewenste beveiligingsmaatregelen worden nageleefd.

Objecten, controls en maatregelen

Onderstaande afbeelding is het resultaat van de Structuur, Inhoud, Vorm en Analysevolgorde (SIVA)-analyse op relevante objecten voor netwerk-control. Beheersing van netwerk(diensten) beoogt de beveiligingsrisico’s te beperken. Hiertoe dienen periodiek door bepaalde functionarissen met specifieke bevoegdheden controleactiviteiten te worden verricht. Deze activiteiten dienen ondersteund te worden met procedures en richtlijnen (instructies). De structuur van de beheersingsorganisatie beschrijft de samenhang van de ingerichte processen.


”Onderwerpen die binnen het Control-domein een rol spelen”
Overzicht objecten voor communicatievoorzieningen in het control-domein


Principes uit de BIO Thema Communicatievoorzieningen binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
CVZ_C.01Naleving richtlijnen netwerkbeheer en evaluatiesRichtlijnen voor de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getoetst en geëvalueerd te worden.
CVZ_C.02Compliance-toets netwerkbeveiligingDe naleving van een, conform het beveiligingsbeleid, veilige inrichting van netwerk(diensten), behoort periodiek gecontroleerd te worden en de resultaten behoren gerapporteerd te worden aan het verantwoordelijke management (compliancy-toetsen).
CVZ_C.03Evalueren robuustheid netwerkbeveiligingDe robuustheid van de beveiligingsmaatregelen en de naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid behoren periodiek getest en aangetoond te worden.
CVZ_C.04Evalueren netwerkgebeurtenissen (monitoring)Toereikende logging en monitoring behoren te zijn ingericht, om detectie, vastlegging en onderzoek mogelijk te maken van gebeurtenissen, die mogelijk van invloed op of relevant kunnen zijn voor de informatiebeveiliging.
CVZ_C.05Beheersorganisatie netwerkbeveiligingAlle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging behoren te worden gedefinieerd en toegewezen.

Normen uit de BIO Thema Communicatievoorzieningen binnen dit aspect[bewerken]

IDStellingNorm
CVZ_C.01.01De naleving van het netwerkbeveiligingsbeleid wordt periodiek getoetst en geëvalueerd door een audit met tenminste de volgende elementen:
 • netwerktopologie/-ontwerp met principes als ‘defence in depth’ en ‘inbraak betekent geen doorbraak’;
 • identificatie- en authenticatiemechanismen;
 • autorisatiemechanismen en een actuele administratie van de uitgegeven rechten;
 • actuele beleidsregels voor de netwerkbeveiliging;
 • aanwijzingen voor hardening van netwerkcomponenten;
 • verifieerbare auditlogoplossing.
De naleving van netwerkbeveiligingsbeleid wordt periodiek getoetst en geëvalueerd
CVZ_C.02.01De controlelijst voor een veilige inrichting van netwerk(diensten) is samengesteld vanuit:
 • een actueel beveiligingsbeleid;
 • gerelateerde security operation-documentatie;
 • specifieke beveiligingsarchitectuur voor netwerk en communicatie(diensten);
 • het beleid voor toegang tot security gateway services;
 • bedrijfscontinuïteitsplannen;
 • relevante beveiligingscondities voor netwerkverbindingen.
 • Informatiesystemen worden jaarlijks gecontroleerd op technische naleving van beveiligingsnormen en risico’s
  CVZ_C.02.02Informatiesystemen worden jaarlijks gecontroleerd op de technische naleving van beveiligingsnormen en risico’s op de feitelijke veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld door (geautomatiseerde) kwetsbaarhedenanalyses of penetratietesten.Checklist voor veilige inrichting van netwerk(diensten)
  CVZ_C.02.03De resultaten worden gerapporteerd aan het verantwoordelijke management.Resultaten worden gerapporteerd aan het verantwoordelijke management
  CVZ_C.03.01De teststrategie voor netwerkbeveiliging is vastgelegd en geactualiseerd en bevat tenminste de volgende onderzoekselementen:
 • de robuustheid van het ontwerp met principes als ‘defence in depth’ en ‘inbraak betekent geen doorbraak’;
 • de sterkte van Identificatie-, Authenticatie en Autorisatie (IAA)-mechanismen en de relevantie van uitgegeven rechten;
 • de juiste implementatie van de beleidsregels voor netwerkbeveiliging;
 • de verificatie van de hardening van netwerkcomponenten;
 • de verificatie van de auditlogoplossing;
 • de bruikbaarheid en functionele doelmatigheid van beveiligingsmaatregelen;
 • informatie over gebeurtenissen en incidenten, gerapporteerd door servicepersoneel en eindgebruikers.
 • De teststrategie voor netwerkbeveiliging is vastgelegd en geactualiseerd
  CVZ_C.04.01Zeer belangrijke onderdelen van netwerkbeveiliging zijn het:
 • via auditlogging en continue monitoring en gekoppeld aan detectie registreren van gebeurtenissen;
 • onderzoek uit te voeren en vervolgens;
 • snel reageren.
 • Zeer belangrijke onderdelen van netwerkbeveiliging
  CVZ_C.04.02Continue bewaking via monitoring legt de volgende informatie vast:
 • auditlogs vanuit de netwerkcomponenten: firewalls, router, servers etc.;
 • analyse-informatie vanuit Intrusion Detection Systems (IDS);
 • resultaten vanuit netwerkscanningsactiviteiten.
 • Continue bewaking via monitoring
  CVZ_C.05.01De communicatievoorzieningen worden geïdentificeerd en gedefinieerd.De communicatievoorzieningen worden geïdentificeerd en gedefinieerd
  CVZ_C.05.02Beheerderstaken vereisen in sommige gevallen vergaande bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie. Het beleggen van de juiste verantwoordelijkheden en toezien op het beoogde gebruik daarvan vergt extra aandacht, te weten:
 • De entiteit die verantwoordelijk is voor de communicatievoorzieningen wordt bepaald en de taken en details, vanuit de verantwoordelijkheid zijn actueel, vastgelegd en bekend.
 • De rollen en (speciale) bevoegdheden van netwerkbeheerders zijn gedefinieerd en gedocumenteerd.
 • De netwerkbeheerders zijn en blijven goed opgeleid en competent voor de uitvoering van hun taken.
 • De coördinatie en het overzicht van informatiebeveiligingsaspecten van dienstverleners is geïdentificeerd gedocumenteerd en wordt continu gemonitord.
 • Beheerderstaken vereisen bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie