Middleware Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Middleware Beleid
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Middleware.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Middleware
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR
Bestand:Under construction.png
Dit thema-document is in bewerking

Objecten, controls en maatregelen

Binnen het beleidsdomein worden maatregelen opgenomen die gerelateerd zijn aan bepaalde objecten. Per object worden conformiteitindicatoren uitgewerkt. Deze conformiteitindicatoren representeren een vast te stellen set van maatregelen. De objecten die binnen dit domein een rol spelen, zijn in afbeelding 6 vermeld. Van de geel gemarkeerde objecten komen de controls uit de BIO.

Bestand:Thema Middleware - Overzicht Thema Middlewareobjecten in het beleidsdomein feb2021.png
Afbeelding XX: Overzicht Thema_Middlewareobjecten in het beleidsdomein


Risico

Als een door het management uitgevaardigd beleid voor Middleware ontbreekt, dan ontstaat het risico dat onvoldoende sturing wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de veilige inrichting van Middleware, (...).

Doelstelling

De doelstelling van Middleware in het beleidsdomein is om randvoorwaarden en condities te bieden, zodat Middleware adequaat kan functioneren. Hiermee kan de juiste ondersteuning worden geleverd voor het bereiken van de afgesproken doelstellingen. In dit hoofdstuk worden de objecten en daaraan gerelateerde normen opgenomen, die het mogelijk maken Middleware-omgevingen op een veilige manier te laten functioneren. De objecten in dit beleidsdomein bieden de organisatie kaders op basis waarvan de beveiliging van Middleware moet plaatsvinden.

Principes uit de BIO Thema Middleware binnen dit aspect

Normen uit de BIO Thema Middleware binnen dit aspect