Middleware Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Middleware Beleid
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
BIO Thema Middleware is een nieuwe BIO Thema-uitwerking. Versie 1.0 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd. De ontsluiting in de Information Security Object Respository (ISOR) zal eind 2023 plaatsvinden.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Middleware.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Middleware
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling[bewerken]

Middleware in het beleidsdomein identificeert conditionele elementen die randvoorwaardelijk zijn om middleware te kunnen inrichten, te beveiligen en te beheersen.

Risico's[bewerken]

Als adequaat beleid voor de inrichting en beheersing van functionaliteiten en componenten (gegevensverzamelingen) ontbreekt, bestaat het risico dat onvoldoende sturing wordt gegeven aan een veilige inrichting en exploitatie van middleware. Daardoor kan de informatievoorziening van de organisatie als geheel in gevaar komen en kan de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens worden aangetast.

Objecten, controls en maatregelen

Afbeelding 7 toont de ordening van middleware-objecten per invalshoek in het beleidsdomein. Dit domein bevat een aantal objecten met vermelding van de objectnaam, de positionering van het object met een basiselement (zie de grijs gemarkeerde tekst) die in een kolom (invalshoek) voorkomt en onderaan het objectnummer. Afbeelding 7 toont de objecten die specifiek voor dit domein een rol spelen. Het geeft een overzicht en de ordening van objecten. De geel gemarkeerde objecten komen voor in de BIO. De wit gemarkeerde objecten zijn betrokken uit andere best practices. Voor de identificatie van de objecten en de ordening is gebruik gemaakt van basiselementen. Ze zijn ingedeeld naar de invalshoek: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur.

”Overzicht objecten voor middleware in het beleidsdomein”
Overzicht objecten voor middleware in het beleidsdomein


Principes uit de BIO Thema Middleware binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
MDW_B.01Beleid middlewarecomponentenDe leverancier behoort in overeenstemming met een overeengekomen middlewarecomponentenbeleid adequate maatregelen, zoals classificatie, te treffen om deze diensten te kunnen leveren.
MDW_B.02Beleid informatietransportTer bescherming van het informatietransport, dat via alle soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.
MDW_B.03Data en privacyEr behoort ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beleid te zijn geformuleerd voor verwerking van data, tenminste voor: de vertrouwelijkheid en versleuteling van data, voor transformatie en aggregatie, voor toegang en privacy, classificatie en labelen en bescherming tegen verlies van gegevens.
MDW_B.04Middlewarearchitectuur en certificering​De leverancier hanteert relevante industriestandaarden voor de structuur en beheersing van haar IT dienstverlening en draagt zorg voor relevante periodieke certificeringen van haar dienstverlening.

Normen uit de BIO Thema Middleware binnen dit aspect[bewerken]