Serverplatform Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Serverplatform Beleid
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Serverplatform.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Serverplatform
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Binnen het Beleiddomein zijn specifieke inrichting- en beveiligingsobjecten ten aanzien van Serverplatform beschreven en per object zijn conformiteitsindicatoren uitgewerkt. Deze conformiteitindicatoren representeren een vast te stellen set van implementatie-elementen (maatregelen).

Onderstaande tabel en afbeelding tonen het resultaat van de SIVA analyse ten aanzien van relevante objecten voor Serverplatform De wit ingekleurde objecten ontbreken als control in de ISO2700x, maar zijn van belang voor dit thema. Om deze reden zijn aanvullende objecten uit andere baselines opgenomen.

Binnen de kolom functies behoren objecten te worden opgenomen die ten aanzien van het Serverplatform gerelateerd zijn aan beveiligingsfuncties en beheerprocessen. Deze objecten hebben in dit geval echter meer een operationele karakter, daarom zijn functiegerelateerde objecten in het Uitvoeringsdomein opgenomen. De noodzakelijke beveiligingseisen t.a.v. functies op dit niveau zijn vermeld in het beleid voor ‘Serverplatform’ (B.01). Binnen de gedrag kolom zouden we een beleid ten aanzien van configuratie, parametrisering en toegangsbeleid tot serverplatform kunnen opnemen; dit soort beleidselementen komen echter in dit geval ook voor in het beleid voor ‘Serverplatform’ (B.01) en vandaar dat ook in deze kolom geen objecten zijn vermeld.

”Onderwerpen die binnen het Beleid domein een rol spelen”
Onderwerpen die binnen het Beleid domein een rol spelen


 Nr.   Relevante beveiligingsobjecten   Referentie naar standaarden   IFGS 
 B.01   Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud   BIO: 14.2.1   I 
 B.02   Principes voor inrichten van beveiligde servers   BIO: 14.2.5   I 
 B.03   Serverplatform architectuur   SoGP/SD2.2 (afgeleid uit)   S 
Serverplatform, Voor het Beleiddomein uitgewerkte Beveiligingsobjecten


Risico[bewerken]

Als de juiste beleidsaspecten voor de inrichting en het onderhoud van het serverplatform ontbreken, bestaat het risico dat onvoldoende sturing wordt gegeven aan een veilige inrichting en exploitatie van de systemen die op dit serverplatform draaien. Daardoor komt de informatievoorziening van de organisatie als geheel in gevaar en bestaat er een grote kans op datalekken.

Doelstelling[bewerken]

De doelstelling van het beleidsdomein is de conditionele elementen te identificeren die randvoorwaardelijk zijn voor het inrichten, beveiligen en beheersen van de serverplatforms. De hiervoor van belang zijnde beveiligingsobjecten en de daaraan gerelateerde maatregel zijn opgenomen.

Principes uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
SERV_B.02Principes voor inrichten van beveiligde serversDe principes voor het inrichten van beveiligde servers behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het inrichten van servers.
SERV_B.03Serverplatform architectuurDe functionele eisen, beveiligingseisen en architectuurvoorschriften van het serverplatform zijn in samenhang in een architectuurdocument vastgelegd.
SVP_B.01Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoudVoor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren regels te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast.

Normen uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect[bewerken]

IDStellingNorm
SERV_B.02.01De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers.Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers
SERV_B.02.02Voor het beveiligd inrichten van servers zijn de volgende beveiligingsprincipes van belang:
 • defense in depth (beveiliging op verschillende lagen);
 • secure by default;
 • least privilege (minimale toegangsniveau);
 • fail secure, waarbij informatie in geval van een systeemfout niet toegankelijk is voor onbevoegde personen en niet kan worden gemanipuleerd of gewijzigd;
 • eenduidige naamgevingconventie;
 • minimalisatie van Single points of failure.
Beveiligingsprincipes voor het beveiligd inrichten van servers
SERV_B.03.01Van het in te richten serverplatform is een actueel architectuurdocument opgesteld; het document:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd;
 • wordt actief onderhouden.
 • Eisen aan het architectuurdocument van het in te richten van het serverplatform
  SERV_B.03.02In het architectuurdocument is vastgelegd welke uitgangspunten, principes, beveiligingsvoorschriften, eisen en overwegingen gelden voor het inrichten van servers platformen.In het architectuurdocument voor servers platforms vastgelegde inrichtings eisen
  SVP_B.01.01De gangbare principes rondom ‘security by design’ zijn uitgangspunt voor het onderhouden van servers.Gangbare principes rondom security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van server
  SVP_B.01.02In het beleid voor beveiligd inrichten en onderhouden zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
 • het toepassen van richtlijnen/standaarden voor de configuratie van servers en besturingssystemen;
 • het gebruik van hardeningsrichtlijnen;
 • het toepassen van standaard images;
 • het beperken van toegang tot krachtige faciliteiten en instellingen voor hostparameter;
 • het beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Overwegingen betreffende het beleid voor beveiligd inrichting en onderhoud