Serverplatform Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Serverplatform Beleid
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Serverplatform.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Serverplatform
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling[bewerken]

De doelstelling van het beleidsdomein is de conditionele elementen te identificeren die randvoorwaardelijk zijn voor het inrichten, beveiligen en beheersen van de serverplatforms. De hiervoor van belang zijnde beveiligingsobjecten en de daaraan gerelateerde maatregel zijn opgenomen.

Risico's[bewerken]

Als de juiste beleidsaspecten voor de inrichting en het onderhoud van het serverplatform ontbreken, bestaat de kans dat onvoldoende sturing wordt gegeven aan een veilige inrichting en exploitatie van deze systemen. Daardoor komt de informatievoorziening van de organisatie als geheel in gevaar en bestaat er een kans dat er datalekken optreden.

Objecten, controls en maatregelen

De onderwerpen die specifiek voor serverplatforms een rol spelen, zijn in onderstaande afbeelding vermeld. Binnen de kolom functies behoren objecten te worden opgenomen die voor serverplatforms gerelateerd zijn aan beveiligingsfuncties en beheerprocessen. Deze objecten hebben, in dit geval, echter meer een operationeel karakter. Daarom zijn functie-gerelateerde objecten in het uitvoeringsdomein opgenomen. De noodzakelijke beveiligingseisen voor functies op dit niveau zijn vermeld in B.01 Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud.


Binnen de gedragskolom zou een beleid voor configuratie, parametrisering en toegangsbeleid tot serverplatform opgenomen kunnen worden. Echter, dit soort beleidselementen komen, in dit geval, ook voor in B.01 Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud. Vandaar dat ook in deze kolom geen objecten zijn vermeld.


”Onderwerpen die binnen het Beleid domein een rol spelen”
Overzicht objecten voor serverplatform in het beleidsdomein


Principes uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
SVP_B.01Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoudVoor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren regels te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast.
SVP_B.02Inrichtingsprincipes voor serverplatformPrincipes voor het inrichten van beveiligde servers behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het inrichten van servers.
SVP_B.03Serverplatform-architectuurDe functionele eisen, beveiligingseisen en architectuurvoorschriften van het serverplatform zijn in samenhang in een architectuurdocument vastgelegd.

Normen uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect[bewerken]

IDStellingNorm
SVP_B.01.01De gangbare principes rondom ‘security by design’ zijn uitgangspunt voor het onderhouden van servers.Gangbare principes rondom security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van server
SVP_B.01.02In het beleid voor beveiligd inrichten en onderhouden zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
 • het toepassen van richtlijnen/standaarden voor de configuratie van servers en besturingssystemen;
 • het gebruik van hardeningsrichtlijnen;
 • het toepassen van standaard images;
 • het beperken van toegang tot krachtige faciliteiten en instellingen voor hostparameter;
 • het beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Overwegingen betreffende het beleid voor beveiligd inrichting en onderhoud
SVP_B.02.01De gangbare principes rondom ‘security by design’ zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers.Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers
SVP_B.02.02Voor het beveiligd inrichten van servers zijn de volgende beveiligingsprincipes van belang:
 • defence in depth (beveiliging op verschillende lagen);
 • secure by default;
 • least privilege (minimaal toegangsniveau);
 • fail secure, waarbij informatie door een systeemfout niet toegankelijk is voor onbevoegde personen en niet kan worden gemanipuleerd of gewijzigd;
 • eenduidige naamgevingsconventie;
 • minimalisatie van single points of failure.
 • Beveiligingsprincipes voor het beveiligd inrichten van servers
  SVP_B.03.01Van het in te richten serverplatform is een actueel architectuurdocument opgesteld. Dit document:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd;
 • wordt actief onderhouden.
 • Eisen aan het architectuurdocument van het in te richten van het serverplatform
  SVP_B.03.02In het architectuurdocument is vastgelegd welke uitgangspunten, principes, beveiligingsvoorschriften, eisen en overwegingen gelden voor het inrichten van serverplatforms.In het architectuurdocument voor servers platforms vastgelegde inrichtings eisen