Beheersorganisatie toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Beheersorganisatie toegangsbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 1.0 van 29 november 2019 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.0 van 23 oktober 2020.
Voor de actuele versie van deze BIO Thema-uitwerking in pdf-formaat ga naar de website BIO-overheid/producten.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De organisatie die verantwoordelijk is voor het ondersteunen van het beheer en de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel. De beheersingsorganisatie controleert en bewaakt dat dienstverleners en deelnemers het afsprakenstelsel naleven.

Toelichting

Voor het adequaat beheersen en beheren van het toegangsbeveiligingssysteem dient een beheersorganisatiestructuur te zijn vastgesteld, waarin de verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen met toereikende bevoegdheden zijn uitgedrukt en op het juiste niveau zijn gepositioneerd.


Criterium

De eigenaar van het toegangsbeveiligingssysteem en toegangsmiddelen dient een beheersingsorganisatie ingericht hebben waarin de processtructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van het toegangsbeveiligingssysteem.

Risico

De beheersorganisatie is niet effectief ingericht waardoor het toegangsbeveiligingssysteem niet optimaal functioneert.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_C.04.01 Processtructuur

De samenhang van de processen wordt met een processtructuur vastgelegd.

TBV_C.04.02 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden zijn beschreven en de bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd in een autorisatiematrix.

TBV_C.04.03 Functionarissen

De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.