De belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk

Uit NORA Online
ISOR:Belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden zijn beschreven en de bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd in een autorisatiematrix.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beheersorganisatie toegangsbeveiliging via de conformiteitsindicator Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk