Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud

Uit NORA Online
ISOR:Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De onderlinge samenhang tussen IT-functionaliteiten die bij het aanbieden, gebruiken en onderhouden van clouddiensten zijn betrokken, benoemd en beschreven.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Clouddienstenarchitectuur via de conformiteitsindicator Samenhang en afhankelijkheden.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties-Richtlijnen B.06.05