Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau

Uit NORA Online
ISOR:Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De Huisvestingsorganisatie heeft de te leveren services, met bijbehorende service niveaus beschreven.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Service Levelmanagement via de conformiteitsindicator service level agrreement.

Grondslag