Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving

Uit NORA Online
ISOR:Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De systeembeschrijving bevat de volgende aspecten:

  • typen en scope van clouddiensten weergegeven met Service Level Agreements (SLA’s);
  • principes, procedures en maatregelen om ontwikkeling en operationalisering weer te geven;
  • beschrijving van de infrastructuurcomponenten die deel uitmaken van het ontwikkelen en operationaliseren van clouddiensten;
  • hoe met beveiligingsincidenten wordt omgegaan;
  • rollen en verantwoordelijkheden van de Cloud Service Provider (CSP) en Cloud Service Consumer (CSC), inclusief de verplichting om samen te werken;
  • (welke) onderdelen van de clouddiensten en/of functies toegekend of uitbesteed zijn aan sub-contractanten.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Transparantie via de conformiteitsindicator Systeembeschrijving.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue - C5:2020 3.4.4.1