Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een groepering van mensen die in onderlinge samenwerking activiteiten ontplooien voor het beveiligen van in dit geval toegangsvoorzieningen om op doelmatige wijze overeengekomen toegangsbeveiligingsdoelstellingen te bereiken. Als collectief dragen zij bij aan de realisatie van de geformuleerde beveiligingsdoelstellingen.

Toelichting

De beveiligingsorganisatie ziet toe op het naleven van het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden.. Waar nodig grijpt de beveiligingsorganisatie in. Welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen een beveiligingsorganisatie hierin heeft, wordt vooraf expliciet benoemd en vastgesteld. Ook moet vaststaan hoe de rapportagelijnen zijn uitgestippeld.


Criterium

De organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. binnen de organisatie.

Risico

Het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. komt niet effectief tot uitvoering.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27001 2017 5.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_B.05.01 Organisatorische positie

De beveiligingsorganisatie heeft een formele positie binnen de gehele organisatie.

TVZ_B.05.02 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TBV)

De organisatie heeft de verantwoordelijkheden voor het definiëren, coördineren en evalueren van de beveiligingsorganisatie beschreven en toegewezen aan specifieke functionarissen.

TVZ_B.05.03 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TBV)

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een autorisatiematrix.

TVZ_B.05.04 Functionarissen

De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beveiligingsorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.

TVZ_B.05.05 Rapportagelijnen

De verantwoordings- en rapportagelijnen tussen de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

TVZ_B.05.06 Rapportagelijnen

De frequentie en de eisen voor de inhoudelijke rapportages zijn vastgesteld.