Beveiligingsorganisatie toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Doelgerichte bundeling van kennis en vaardigheden tussen personen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging.

Objecttoelichting

De beveiligingsorganisatie ziet toe op het naleven van het informatiebeveiligingsbeleid. Waar nodig grijpt de beveiligingsorganisatie in. Welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen een beveiligingsorganisatie hierin heeft, wordt vooraf expliciet benoemd en vastgesteld. Ook moet vaststaan hoe de rapportagelijnen zijn uitgestippeld.


Criterium

De organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.

Doelstelling

Het invullen, coördineren en borgen van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de organisatie.

Risico

Het informatiebeveiligingsbeleid komt niet effectief tot uitvoering.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27001 2017 5.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.05.01 Organisatorische positie

De beveiligingsorganisatie heeft een formele positie binnen de gehele organisatie.

TBV_B.05.02 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TBV)

De organisatie heeft de verantwoordelijkheden voor het definiëren, coördineren en evalueren van de beveiligingsorganisatie beschreven en toegewezen aan specifieke functionarissen.

TBV_B.05.03 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TBV)

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een autorisatiematrix.

TBV_B.05.04 Functionarissen

De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beveiligingsorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn met een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.

TBV_B.05.05 Rapportagelijnen

De verantwoordings- en rapportagelijnen tussen de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

TBV_B.05.06 Rapportagelijnen

De frequentie en de eisen voor de inhoudelijke rapportages zijn vastgesteld.