Cloudbeveiligingsstrategie

Uit NORA Online
ISOR:Cloudbeveiligingsstrategie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het plan van handelen van de CSP waarmee zijn beveiligingsdoelstellingen voor de clouddienstenlevering kunnen worden gerealiseerd.

Objecttoelichting

Organisaties staan voor de vraag, welke clouddiensten ze moeten verwerven en waar en hoe ze deze veilig kunnen inzetten. Hiervoor moeten de IT-stakeholders van Cloud Service Providers (CSC’s) een beslissingsraamwerk ontwikkelen, waarmee systematisch de mogelijke scenario’s kunnen worden onderzocht. Dit raamwerk richt zich met name op typen applicaties en technische karakteristieken. Een strategie omvat uitspraken over de doelstellingen bij de inzet van de clouddiensten die de organisatie wil nastreven en de wegen waarlangs of de wijze waarop dit moet plaatsvinden.


Om CSC’s te kunnen bedienen, heeft de CSP vanuit haar eigen optiek een cloudbeveiligingsstrategie ontwikkeld. Deze strategie geeft de CSC’s voldoende mogelijkheden om hun cloud-strategie te relateren aan de strategie van een specifieke CSP. Dit biedt de CSC de mogelijkheid om haar keuzes bij te stellen dan wel aanvullende eisen aan de CSP te stellen.


Criterium

De CSP behoort een cloudbeveiligingsstrategie te hebben ontwikkeld die samenhangt met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt.

Doelstelling

Het vooraf vaststellen wat de CSC wil nastreven met de beveiliging van clouddiensten en hoe dat bereikt gaat worden.

Risico

Het niet beschikken over een overeengekomen leidraad/globale manier van aanpak bij het beveiligen van clouddiensten.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is The Standard of Good Practice for Information Security 2018 SG2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_B.02.01 Cloudbeveiligingsstrategie

De cloudbeveiligingsstrategie van de Cloud Service Provider (CSP) geeft aan op welke wijze zij de bedrijfsdoelstellingen van Cloud Service Consumer (CSC)(’s) ondersteunt door onder andere te beschrijven:

  • een evenwichtige set van beveiligingsmaatregelen, waarin aandacht wordt besteed aan risicomanagement;
  • hoe (functioneel) cloud-beveiliging de weerbaarheid tegen hoge impactincidenten bewerkstelligt.
CLD_B.02.02 Cloudbeveiligingsstrategie

De cloudbeveiligingsstrategie van de Cloud Service Provider (CSP):

  • geeft onder andere aan hoe zij Cloud Service Consumers (CSC’s) tegen bedreigingen beschermt;
  • besteedt aandacht aan de huidige beveiligingscontext van de CSP, inclusief vaardigheden, capaciteiten en informatiebeveiligingsfunctie.
CLD_B.02.03 Samenhangt

De samenhang van beveiligingsmaatregelen van de Cloud Service Provider (CSP) ondersteunt het behalen van de bedrijfsdoelen van de Cloud Service Consumer (CSC). Hierin wordt aangegeven:

  • in welke mate de cloudbeveiligingsstrategie van de CSP in lijn is met de organisatiebrede doelstellingen van de CSC;
  • hoe de cloud-beveiligingsgovernance van de CSC wordt ondersteund door het management van de CSP;
  • dat de clouddiensten gedocumenteerd zijn en regelmatig worden gereviewd.