Clouddienstenbeleid

Uit NORA Online
ISOR:Clouddienstenbeleid
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat beleidsuitgangspunten en de wijze waarop, in welk tijdbestek en met welke middelen, de beveiligingsdoelstellingen voor clouddiensten bereikt moeten worden.

Objecttoelichting

Het onderwerp clouddiensten moet een specifiek onderdeel zijn van het informatiebeveiligingsbeleid van de Cloud Service Consumer (CSC). Een CSC kan ook kiezen voor een specifiek clouddienstenbeleid, waarbij in de informatiebeveiligingsparagraaf het algemene informatiebeveiligingsbeleid specifiek voor clouddiensten wordt uitgewerkt of ingevuld. Het beleid zal uitgangspunten moeten bevatten over de wijze waarop, binnen welk tijdsbestek en met welke middelen clouddiensten de doelstellingen moeten bereiken. In dit beleid zal ook aandacht moeten worden besteed aan archiveringsbeleid, cryptografiebeleid, certificering en verklaringen.


Om de CSC te kunnen bedienen, zal de Cloud Service Provider (CSP) vanuit haar eigen optiek een cloud-beveiligingsbeleid hebben ontwikkeld. Dit beleid geeft de CSC mogelijkheden om haar cloud-beleid te relateren aan de strategie van de CSP en biedt de CSC de mogelijkheid om de keuzes bij te stellen dan wel aanvullende eisen aan de CSP te stellen.


Criterium

De CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleid uit te breiden met een cloud-beveiligingsbeleid om de voorzieningen en het gebruik van cloud-services te adresseren.

Doelstelling

Het beheersen van clouddiensten; dat clouddiensten bijdraagt aan het leveren van producten waarmee de organisatie haar doelstellingen kan realiseren.

Risico

Onvoldoende mogelijkheid om sturing te geven aan inspanningen voor clouddiensten, waardoor deze niet of onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27017:2015 (Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services) 5.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_B.04.01 Cloud-beveiligingsbeleid

Het cloud-beveiligingsbeleid bevat:

 • Organische georiënteerde maatregelen:
  • informatiebeveiligingsvereisten die van toepassing zijn bij het ontwerp en de implementatie van cloud-services;
  • communicatie met de Cloud Service Consumer (CSC) in relatie tot en tijdens wijzigingen;
  • communicatie van beveiligingsinbreuken en het delen van informatie;
  • richtlijnen voor de ondersteuning van (forensische) onderzoeken;
  • compliancy-maatregelen op wet- en regelgeving.
 • Technisch georiënteerde maatregelen:
  • multi-tenancy en isolatie van de CSC;
  • toegangsprocedures, bijvoorbeeld sterke authenticatie voor toegang tot cloud-services;
  • toegang tot en protectie van de data van de CSC;
  • levenscyclusmanagement van CSC-accounts;
  • risico’s gerelateerd aan niet geautoriseerde insiders;
  • virtualisatie beveiliging;
  • beveiligingsarchitectuur en -maatregelen voor het beschermen van data, applicaties en infrastructuur.